Sverige i rymden

 • Satelliten Odin

  14 mars 2018

  The Odin satellite was launched in February 2001 and was designed to combine two scientific disciplines on a single spacecraft in studies of star formation/early solar system (astronomy) and of the...

 • Satelliten Mats

  14 mars 2018

  Mats (Mesospheric Airglow/Aerosol Tomography and Spectroscopy) är ett kommande satellitprojekt som ska undersöka vågor i atmosfären. Det kommer Mats att göra genom att studera variation i ljuset so...

 • Svensk rymdindustri

  14 mars 2018

  Ett viktigt mål för rymdverksamheten är att ge goda förutsättningar för en konkurrenskraftig svensk rymdindustri. Det arbete som utförs i de olika institutionellt finansierade rymdprojekten ska bid...

 • Rymdbasen Esrange

  14 mars 2018

  Esrange, European Space and Sounding Rocket Range, är den enda rymdbasen i Sverige. Den ägs av Svenska rymdaktiebolaget och sänder varje år upp ett flertal sondraketer och ballonger.

 • Christer Fuglesang

  05 mars 2018

  Den 9 december 2006 blev Christer Fuglesang blev den förste – och hittills ende – svensken som varit i rymden. Christer genomförde två resor till den internationella rymdstationen ISS som astronaut.