Webb teleskopet
NASA GSFC/CIL/Adriana Manrique Gutierrez

Universums första och mest ljussvaga galaxer

Den kosmiska gryningen, då stjärnor och galaxer först tändes, skedde några hundra miljoner år efter Big Bang, när ansamlingar av i huvudsak vätgas och mörk materia hade växt sig stora och heta.
Big bang
NASA's Goddard Space Flight Center/CI Lab
Illustration av Big bang.
Publicerad
2021-12-07
Dela artikel:

Med James Webb-teleskopet har vi nu vårt hittills kraftfullaste teleskop för att observera universums första och ljussvagaste galaxer och stjärnor. Med hjälp av Webb kommer Martin Sahlén, Uppsala universitet, Institutionen för fysik och astronomi, kunna testa vilken fysik som lade grunden till stjärnor och galaxer liksom vilka egenskaper universums grundläggande beståndsdelar har. Till exempel bildas de första stjärnorna och galaxerna betydligt senare om den mörka materian är varm och snabbfotad än om den är kall och stillsam.

Men även om Webb är oerhört kraftfullt, finns sannolikt så ljussvaga stjärnor och galaxer att teleskopet inte kan se dem. Ljuset från de ”osynliga” stjärnorna och de som Webb kan se värmde och joniserde den kosmiska vätgasen under den första miljarden år efter Big Bang. Därför kan vi genom att addera information från våra markbaserade radioteleskop om den kosmiska vätgasen på ett ännu mer noggrant sätt förstå helhetsbilden.

 

Rymdbloggen