Webb teleskopet
NASA GSFC/CIL/Adriana Manrique Gutierrez

Nya möjligheter att studera exoplaneter

James Webb-teleskopet ger helt nya förutsättningar att studera planeter runt andra stjärnor, så kallade exoplaneter.
TRAPPIST 1
NASA and JPL/Caltech
Illustration av systemet TRAPPIST-1.
Publicerad
2021-12-07
Dela artikel:

Under det senaste decenniet har tusentals exoplaneter upptäcks ute i universum. Det har dock varit svårt att studera dessa närmare eftersom ljuset från dem ”drunknar” i ljuset från stjärnan de kretsar kring. Man har i stället fått undersöka hur stjärnan påverkas av exoplanetens dragningskraft. Detta har hittills gjorts med de största teleskopen på jorden, vilket inte är optimalt eftersom jorden och vår atmosfär glöder av infrarött ljus som stör mätningarna. Där har James Webb-teleskopet helt andra förutsättningar som öppnar upp för nya möjligheter att direkt avbilda och studera exoplaneter.

Markus Janson vid Stockholms universitet ingår ett pilotprojekt som ska göra några av de första observationerna från Webb, och som kommer att testa gränserna för vad teleskopet kan åstadkomma i fråga om direkt avbildning och spektroskopi av exoplaneter. Vidare kommer observationerna ge nya insikter om exoplaneters atmosfärer, bland annat genom mätningar av exoplaneter inom stora delar av det infraröda våglängdsområdet.

 

Rymdbloggen