Webb teleskopet
NASA GSFC/CIL/Adriana Manrique Gutierrez

Hur utvecklas och bildas extremt avlägsna galaxer?

Det blå ljuset från unga stjärnor inuti galaxer i det avlägsna universum blir på grund av universums expansion förskjutet mot röda våglängder. Det gör James Webb synnerligen väl lämpat för att studera dem.
MIRI instrumentet
NASA/Chris Gunn
MIRI-instrumentet i renrummet
Publicerad
2021-12-07
Dela artikel:

Med oöverträffad upplösning och känslighet i Mid-IR så är MIRI-instrumentet på Webb perfekta för att studera galaxer med extrem stjärnbildningshastighet i det avlägsna universum. Göran Östlin, Arjan Bik, och Jens Melinder, Stockholms universitet, Institutionen för astronomi, kommer att använda data från de garanterade observationer som MIRI-konsortiet har tillgång till för att studera galaxbildning och utveckling i det tidiga universum.

Genom att använda det spektroskopiska instrumentet MIRI-MRS kan forskarna studera joniserad gas i stjärnbildande galaxer som skickade ut sitt ljus i universums barndom. Bilder tagna med MIRI kan användas för att detaljstudera stjärnpopulationerna som bygger upp de avlägsna galaxerna. Genom att använda Webb-data kommer projektet kunna besvara frågor som hur galaxer började bildas och vilken inverkan de hade på sin omgivning.

Rymdbloggen