Webb teleskopet
NASA GSFC/CIL/Adriana Manrique Gutierrez

Den underliga galaxen IZw18

Den tros likna de allra första galaxerna som bildades från mycket metallfattig gas i det tidiga universum. Därmed är det högintressant att försöka förstå hur stjärnor har bildats i galaxen och hur stoft kan bildas trots de låga halterna av de metaller som bygger upp stoftkornen.
I Zwicky 18 galaxen
NASA/ ESA/ STScI (A. Aloisi)
Den blå galaxen IZw18.
Publicerad
2021-12-07
Dela artikel:

Ju fler stjärnor som bildats i en galax desto mer metaller i form av tunga grundämnen finns i den. Den blå kompakta galaxen IZw18 är en av de mest metallfattiga galaxer vi känner till i det närbelägna universum.

Kay Justtanont, Chalmers, och Göran Östlin, Stockholms universitet, ska studera stjärnbildningshistoriken i IZw18 genom att karaktärisera olika typer av stjärnor. Målet är att förstå hur stjärnorna bildas och utvecklas i extremt metallfattiga miljöer. Forskarna ska även använda data från Webb för att försöka förstå om AGB-stjärnor, som kännetecknas av att de är svala, ljusstarka och producerar kraftfulla stjärnvindar, i metallfattiga galaxer kan producera betydande mängder av stoft. Kanske är det så att det mesta av det stoft vi ser i avlägsna galaxer bildas i stjärnvindar från AGB-stjärnor eller andra typer av röda jättestjärnor. IZw18 är ett utmärkt laboratorium för att studera detta.

Rymdbloggen