Avståndet mellan planeterna hero
Nasa
Upptäck rymden

Avståndet mellan planeterna

Så långt är det mellan planeterna i vårt solsystem

Vårt solsystem består av åtta planeter som alla kretsar kring vår stora och heta sol. Dessutom finns det här ett antal dvärgplaneter och flera månar som kretsar kring de olika planeterna.
Avståndet mellan planeterna
Esa
Planeterna Merkurius, Venus, jorden, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus och Neptunus. Avstånden på bilden är inte skalenliga. Foto: Esa
Publicerad
2018-05-22
Dela artikel:

Det är svårt att säga hur långt avståndet är mellan planeterna i vårt solsystem. Dels för att alla planeter hela tiden rör på sig och dels för att de inte ligger i en fin linje ut från solen, plus att omloppsbanorna inte är perfekta cirklar. Banorna är istället elliptiska (en ellips har formen av en tillknuffad cirkel) där solen inte alltid är i mitten. 

De avstånd man brukar rapportera är ett medelvärde mellan planeternas största- (aphelium) och minsta (perihelium) avstånd till varandra. Det är vad vi gör här också. 

Inom astronomin används längdmåttet astronomisk enhet (astronomical unit), förkortat au, för att mäta avstånd i solsystemet. En astronomisk enhet (1 au) var tidigare lika mycket som medelavståndet mellan solen och jorden. Sedan 2012 är en au preciserat till 149 597 870 700 meter eller knappt 150 miljoner kilometer.

Nedan har vi listat medelavståndet mellan solsystemets planeter, samt deras avstånd till solen, i kilometer och astronomiska enheter, au.

Merkurius

Merkurius avstånd till solen varierar mycket på grund av planetens excentriska bana. Medelavståndet till solen mäter cirka 57 910 000 km, eller 0,38 au. 

Mellan Merkurius och jorden är medelavståndet 91 691 000 km, eller 0.61 au. Det betyder att Merkurius ligger ungefär mitt emellan jorden och solen. 

Avståndet mellan Merkurius och de övriga planeterna är:

Planet

au

kilometer

Neptunus

29.70

4,443,090,000

Uranus

18.82

2,815,640,000

Saturnus

9.14

1,366,690,000

Jupiter

4.82

720,420,000

Mars

1.14

170,030,000

Jorden

0.61

91,691,000

Venus

0.34

50,290,000

Venus

Mellan Venus och solen är medelavståndet 108 200 000 km, eller 0,72 au.

Mellan Venus och jorden är medelavståndet 41 400 000 km, eller 0,28 au.

Avståndet mellan Venus och de övriga planeterna är:

Planet

au

kilometer

Neptunus

29.37

4,392,800,000

Uranus

18.49

2,765,350,000

Saturnus

8.80

1,316,400,000

Jupiter

4.48

670,130,000

Mars

0.8

119,740,000

Jorden

0.28

41,400,000

Merkurius

0.34

50,290,000

Jorden

Jordens medelavstånd till solen är 149 600 000 kilometer. Det är precis lagom avstånd för att vi inte ska ha det alldeles för varmt eller alldeles för kallt här på vår planet. Från jorden till månen är det däremot mycket kortare avstånd, bara mellan 363 000 och 406 000 kilometer beroende på var i sin bana månen befinner sig. Det är en av anledningarna till att månen är den enda himlakropp vi människor rest till.

Avståndet mellan jorden och de övriga planeterna är:

Planet

au

kilometer

Neptunus

29.09

4,351,400,000

Uranus

18.21

2,723,950,000

Saturnus

8.52

1,275,000,000

Jupiter

4.2

628,730,000

Mars

0.52

78,340,000

Venus

0.28

41,400,000

Merkurius

0.61

91,691,000

Mars

Mellan Mars och solen är medelavståndet 227 900 000 km, eller 1,52 au.

Till Mars från jorden är medelavståndet 78 340 000 km, eller 0,52 au. Det är förhoppningsvis den här sträckan som mänskligheten kommer att åka nästa gång det är dags att besöka en ny planet.

Avståndet mellan mars och de övriga planeterna är:

Planet

au

kilometer

Neptunus

28.56

4,273,060,000

Uranus

17.69

2,645,610,000

Saturnus

7.99

1,196,660,000

Jupiter

3.68

550,390,000

Jorden

0.52

78,340,000

Venus

0.80

119,740,000

Merkurius

1.14

170,030,000

Jupiter

Jupiter ligger på ett medelavatånd från solen av 778 500 000 km, eller 5,20 au.

Mellan jorden och Jupiter är medelavståndet 628 730 000 km eller 4,20 au.

Avståndet mellan Jupiter och de övriga planeterna är:

Planet

au

kilometer

Neptunus

24.89

3,722,670,000

Uranus

14.01

2,095,220,000

Saturnus

4.32

646,270,000

Mars

3.68

550,390,000

Jorden

4.20

628,730,000

Venus

4.48

670,130,000

Merkurius

4.82

720,420,000

Saturnus

Mellan Saturnus och solen är medelavståndet 1 434 000 000 km, eller 9,58 au. 

Medelavståndet till jorden är 1 275 000 000 km, eller 8,52 au.

Avståndet mellan Saturnus och de övriga planeterna är:

Planet

au

kilometer

Neptunus

20.57

3,076,400,000

Uranus

9.70

1,448,950,000

Jupiter

4.32

646,270,000

Mars

7.99

1,196,660,000

Jorden

8.52

1,275,000,000

Venus

8.80

1,316,400,000

Merkurius

9.14

1,366,690,000

Uranus

Uranus ligger näst längst ut i solsystemet. Medelavståndet till solen är 2 871 000 000 km, eller 19,19 au.

Mellan jorden och Uranus är medelavståndet 2 723 950 000 km, eller 18.21 au.

Avståndet mellan Uranus och de övriga planeterna är:

Planet

au

kilometer

Neptunus

10.88

1,627,450,000

Saturnus

9.70

1,448,950,000

Jupiter

14.01

2,095,220,000

Mars

17.69

2,645,610,000

Jorden

18.21

2,723,950,000

Venus

18.49

2,765,350,000

Merkurius

18.82

2,815,640,000


Neptunus

Sist men absolut inte minst är Neptunus som ligger nästan ofattbart långt från solen. Medelavståndet mellan solen och Neptunus är 4 495 000 000 km, eller 30.04 au (!) alltså över 30 gånger avståndet mellan solen och jorden.

Mellan jorden och Neptunus är medelavståndet 4 351 400 000, eller 29.09 au.

Avståndet mellan Neptunus och de övriga planeterna är:

Planet

au

kilometer

Uranus

10.88

1,627,450,000

Saturnus

20.57

3,076,400,000

Jupiter

24.89

3,722,670,000

Mars

28.56

4,273,060,000

Jorden

29.09

4,351,400,000

Venus

29.37

4,392,800,000

Merkurius

28.70

4,443,090,000


Hur långt är det till månen?

Just nu är det cirka 385 000 kilometer månen. Men avståndet mellan jorden och månen ökar med cirka tre centimeter per år vilket gör att det exakta svaret förändras över tid.

Läs mer om månen.

Var befinner sig planeterna i relation till varandra just nu?

Vill du veta hur planeterna är positionerade i detta nu har den amerikanska rymdorganisationen Nasa en virtuell karta över solsystemet. Den hittar du här 

Där kan du också läsa på om varje enskild planet. 

Res i solsystemet i Sverige

Om du vill få en känsla för avstånden i vårt solsystem kan du kika på projektet Sweden Solar System. Projektet går ut på att placera ut storleksmässigt och avståndsmässigt korrekta avbildningar av planeterna, i förhållande till Globen i Stockholm, som föresäller solen.

Lär dig mer om rymden