Nytta med rymden

 • Telekommunikation

  14 mars 2018

  I början användes kommunikationssatelliter främst som länkar i transatlantiska sändningar. Satelliter står nu för en allt större del av distributionen av rörliga bilder för nationella och regionala...

 • Teknikutveckling

  14 mars 2018

  Många produkter som du idag tar för givet började som rymdteknik.

 • Navigering och positionering

  14 mars 2018

  Navigering med hjälp av satellitsystem används idag inom ett stort antal områden och har via bilar och mobiltelefoner funnit vägen ut till en bred allmänhet. Förutom för bilar så är satellitnaviger...

 • Naturkatastrofer

  14 mars 2018

  Satellitbilder är till stor nytta efter jordbävningar, vulkanutbrott, jordskred, stormar, översvämningar och andra typer av katastrofer. Många satellitägare har anslutit sig till den så kallade...

 • Miljö- och klimatarbete med satelliter

  14 mars 2018

  Vi blir allt mer medvetna om att jordens ekosystem är känsliga för störningar. Vårt sätt att leva påverkar vår omgivning. Med hjälp av satelliter kan vi hålla oss informerade om föroreningar i luft...