Örnnebulosan
NASA, ESA, CSA, STScI, J. DePasquale (STScI), A. Pagan (STScI)

Satelliter visar att jordens vattenkretslopp snabbas upp när klimatet blir varmare

Med hjälp av gravitationssatelliter har NASA-forskare har upptäckt förändringar i det globala vattenkretsloppet. 17 år av satellitobservationer visar att delar av kretsloppet snabbats på, och global uppvärmning är orsaken.
Bilden visar en skog som släpper ifrån sig vätska i luften. När detta kombineras med att vätska avdunstar från marken bildar de två processerna tillsammans evapotranspiration.
Shutterstock
Bilden visar en skog som släpper ifrån sig vätska i luften. När detta kombineras med att vätska avdunstar från marken bildar de två processerna tillsammans evapotranspiration.
Publicerad
2021-05-31
Dela artikel:

Det globala vattenkretsloppet består av många olika processer. Bland annat avdunstar vatten från vattendrag och landytan, och faller åter mot jorden som nederbörd. Även växter och deras löv släpper ifrån sig vätska. Det vatten som land och växter kollektivt släpper ifrån sig kallas evapotranspiration.

Det är sedan tidigare känt att varmare klimat kan snabba på evapotranspirationen. Man har då uppskattat evapotranspirationen genom modeller eller mätningar från enskilda platser som sedan skalats upp. Det har dock inte funnits några tillförlitliga globala mätningar, fram tills nu.

NASA har utvecklat en ny metod för att analysera evapotranspiration med hjälp av satellitdata. Genom att mäta globala förändringar utifrån observationer från gravitationssatelliter har de lyckats ta fram en mer precis uppskattning av evapotranspirationsprocessen.

Forskningen bygger på observationer från gravitationssatelliterna Gravity Recovery and Climate Experiment (GRACE), och de efterföljande GRACE Follow-On (GRACE-FO), och visar att evapotranspirationen ökat drastiskt mellan 2003 och 2019. Ökningen är upp till två gånger högre än man tidigare uppskattat, vilket innebär att mark, växter och deras löv släpper ifrån sig vätska i allt högre takt.

- Vår studie visar att evapotranspirationen har ökat med runt 10 procent sedan 2003, vilket är mer än man tidigare uppskattat. Det beror främst på ökande temperaturer, säger Madeleine Pascolini-Campbell, postdoktor vid NASA:s Jet Propulsion Laboratory (JPL).

Eftersom vatten har massa bidrar det till jordens gravitationssignal. GRACE-satelliterna är otroligt känsliga för förändringar i vattenrörelsen. De följer förändringar i istäcken, vattendrag och havsnivåer, och har följt utvecklingen i över 17 år.

Utifrån satelliternas observationer har forskarna subtraherat den mängd vatten som försvinner från landytan från det inkommande vattnet (genom nederbörd). De har sedan kalkylerat den kvarvarande vattenmassan för att uppskatta hur snabbt evapotranspirationen sker.

Hur påverkar evapotranspiration det globala vattenkretsloppet?

En illustration av vattenkretsloppet
ESA–AOES Medialab.

Vi på jorden har det globala vattenkretsloppet att tacka för att liv på land är möjligt. Upptäckten att evapotranspirationen ökar är viktig eftersom det har påverkan på hur det globala vattenkretsloppet fungerar.

När vätska från haven cirkulerar genom atmosfären faller delar av vattnet som nederbörd över kontinenterna, en del hamnar i floder genom avrinning, och en del sjunker ner i marken. Det resterande vattnet avdunstar från marken och från växter, och hamnar åter i luften.

Att evapotranspirationen ökar snabbare än man tidigare trott påverkar förståelsen av hur klimatförändringar kan påverka jorden i framtiden. Allt eftersom jorden blir varmare kommer avdunstningen öka. Det innebär att mark och växter torkar snabbare efter regn. Den påskyndade processen kan också påverka vädermönster, och kan orsaka torka i vissa regioner. Ökningen är ett symptom av jordens ökade temperatur och får stora konsekvenser för ekosystem och mänskliga samhällen när yt- och grundvattennivåerna sjunker.

- Bilder av smältande glaciärer och krympande istäcken är ett påtagligt sätt för oss att förstå hur global uppvärmning påverkar klimatet. Men det sker dramatiska förändringar i andra delar av jordens vattenkretslopp som inte är lika synliga, som när vatten avdunstar från marken innan det kan nå vattendrag, säger Madeleine Pascolini-Campbell.

Resultaten från GRACE- och GRACE-FO-satelliterna tillför till forskningen om jordens vattenkretslopp. Observationerna hjälper forskarna att följa förändringar i vattenkretsloppet från år till år, och se hur global uppvärmning påverkar klimatet. Resultaten understryker också vikten av att fortsätta granska satellitobservationer för att förstå mer om jorden.

WebDewey-kategori
×

WebDewey är ett lexikaliskt beskrivande vokabulär, som klassificerar materialet på ett strukturerat sätt. Varje term har ett internationellt gångbart webdewey-nummer och ett svensk termnamn. Läs mer om svenska WebDewey hos Kungliga Biblioteket.

Rymdbloggen