Sex exempel på hur satellitdata gör världen lite bättre hero

Sex exempel på hur satellitdata gör världen lite bättre

Idag kretsar nästan 3 000 aktiva rymdfarkoster runt jorden. Satelliterna förser oss med viktiga data och bidrar på många olika sätt till vårt liv här på jorden. Här är sex exempel på hur satellitdata används för att göra världen lite bättre.  
Satelliten Sentinel-1
ESA/ATG medialab
Publicerad
2021-04-07
Dela artikel:

Som de flesta nog känner till levererar satelliter viktig GPS-data som används för att hjälpa oss att navigera. Många vet också att satelliter ger oss viktig information för att ta fram väderprognoser. Men satelliter påverkar oss på betydligt fler sätt än så. Den vetenskapliga nättidningen The Conversation har listat sex exempel på hur satelliter gör världen till en lite bättre plats. Här följer några användningsområden för satellitdata som kanske inte är så välkända. 

1. Bidrar till säkrare betalningar  

Oavsett om du köper ditt morgonkaffe med ett betalkort, använder Google Pay eller tar ut kontanter från en bankomat, skulle betalningen inte vara möjligt utan satelliter. Alla finansiella transaktioner är beroende av satellittjänster för att de ska kunna utföras på ett säkert sätt.  

Det är de globala navigationssatellitsystemen som ständigt kommunicerar med telefoner och datorer för att berätta exakt var en transaktion genomförs och vid vilken tidpunkt. Den exakta tidpunkten är viktig för att säkerställa att finansiella transaktioner sker synkroniserat. Felaktiga tidsangivelser skulle göra att en betalning kan komma in på en annan persons konto innan den lämnat kontot som utbetalningen görs ifrån. Det är särskilt problematiskt för börshandeln där priserna kan variera dramatiskt på bara några sekunder, men det är också ett viktigt säkerhetskrav för finansinstitut över hela världen. 

2. Underlättar för nödhjälp vid naturkatastrofer 

Naturkatastrofer som skogsbränder och tropiska stormar har till följd av klimatförändringarna blivit allt vanligare. Satelliter hjälper till att övervaka katastrofer och kan dessutom fungera som ett viktigt verktyg vid större hjälpinsatser. Till exempel används data från en rad rymdfarkoster för att upptäcka större brandutbrott på jorden. Med hjälp av infraröda bilder kan så kallade "hotspots" identiferas när en brand dyker upp. Tillsammans med mätningar av hur vinden rör sig är informationen användbar för att kunna förutsäga hur en brand kommer att sprida sig. Tillsammans med terräng- och vegetationskator utgör det ett viktig verktyg för släckningsarbetet vid större insatser.  

Satellitdata har också använts för att övervaka tropiska stormar, förutsäga deras väg och hjälpa samhällen att förbereda sig på stormens framfart. 

År 2000 enades 17 länder om att fritt dela satellitdata i nödsituationer. Hittills har stadgan använts nästan 700 gånger för att stödja katastrofinsatser i 126 länder med hjälp av data från över 60 satelliter. 

3. Hjälper journalister och utredare att stoppa orättvisor

Satelliter kan vara en viktig källa till information för aktivister, journalister och utredare. I rymden får satelliterna samla in data utan att något land kan göra anspråk på en viss region i rymden som sin egen. Satelliter kan avbilda jorden uppifrån och till skillnad från flygplan eller drönare behövs det inte något tillstånd liknande det som behövs för att komma in i ett annat lands luftrum.  

De flesta satelliter arbetar nära jorden, på 300–1 000 kilometers höjd, och det tar bara 90 minuter att fullborda en hel bana runt jorden. När jorden roterar under rymdfarkosten ger varje bana bilder av nya områden på jorden. Med nästan 3 000 satelliter i omlopp är det väldigt svårt att dölja något som har stor påverkan och förändrar ytan på jorden. Till exempel har sateliitdata gjort det möjligt för lokala samhällen att ta itu med olaglig avskogning, möjliggjort för åtal mot krigsförbrytare och avslöjat felaktiga uppgifter om det försvunna planet Malaysia Airlines MH17.  

4. Kan upptäcka olagliga piratskepp

Fartyg som överskrider en viss storlek måste kontinuerligt sända ut sin position under färden. Nära stranden kan signaler tas upp av landbaserade antenner, men för fartyg som befinner sig långt ut på haven kan signalerna bara tas emot av satelliter och andra närliggande fartyg.  

Pirater och olagliga fiskefartyg kan upptäckas med hjälp av högupplösta satellitbilder som använder en teknik som kallas för syntetisk aperturradar (SAR)Tekniken gör det möjligt att urskilja fartygen mot det mörka omgivande havet, även i de fall som fartygen själva inte sänder ut signaler. 

Genom att jämföra placeringen av fartygen som syns på satellitkartan med information från fyrar vid standkanterna kan fartyg som plötsligt har "blivit mörka" på kartorna upptäckas och myndigheter kan varnas för att något misstänkt är på gång. 

5. Kartlägger utrotningshotade djurarter 

Att mäta antalet djur på avlägsna och svåråtkomliga platser är utmanande. Här utgör satellitbilder ett viktigt verktyg för att till exempel uppskatta storleken på pingvinkolonier. Det görs genom mätningar av mängden guano (fåglarnas spillning) på isen som registreras av satelliter. 

Nyligen har forskare även kunnat ta hjälp av satellitdata med extremt hög upplösning för att kunna identifiera och räkna enskilda djur, så som valar och elefanter, i bilder som tagits från rymden. Den här typen av satellitbilder är ett viktigt verktyg för naturvårdare som arbetar för att skydda hotade djurarter från utrotning genom tjuvjakt, mänskligt intrång och förstörelse av livsmiljöer. 

6. Söker efter liv i yttre rymden

En del av satelliterna som kretsar kring jorden blickar ut i rymden istället för ner på jorden. Det finns flera teleskop på jorden som används för att studera himlen, men genom att skicka ut liknande teleskop i omloppsbana runt jorden kan vi blicka ut i rymden utan att behöva titta genom jordens atmosfär vilket ger tydligare bilder. 

Den här typen av teleskop är särskilt viktiga i sökandet efter exoplaneter, det vill säga planeter som kretsar kring andra stjärnor utanför vårt solsystem. Förhoppningen är att sökandet efter exoplaneter ska ge svar på om det finns andra jorliknande planeter i yttre rymden som skulle kunna vara värdar för utomjordiskt liv.  

WebDewey-kategori
×

WebDewey är ett lexikaliskt beskrivande vokabulär, som klassificerar materialet på ett strukturerat sätt. Varje term har ett internationellt gångbart webdewey-nummer och ett svensk termnamn. Läs mer om svenska WebDewey hos Kungliga Biblioteket.

Rymdbloggen