Bli Europas nästa astronaut hero

Bli Europas nästa astronaut

För första gången på över ett decennium söker den europeiska rymdorganisationen ESA nya astronauter. Genom Sveriges medlemskap i ESA har du nu möjlighet att landa ett av världens mest eftertraktade jobb.
Astronautrekrytering
ESA
Publicerad
2021-02-17
Dela artikel:

Det är inte ofta vi i Sverige får möjlighet att delta i rekryteringsprocessen till världens häftigaste yrke. Möjligheten att bli en europeisk astronaut är sällsynt och det är mycket hård konkurrens. ESA (European Space Agency) rekryterade senast astronauter 2008 och har endast hållit tre rekryteringsomgångar, den första var 1978. Genom Sveriges medlemskap i ESA har svenska medborgare möjlighet att vara med i uttagningen. Vi får inte vara med i exempelvis amerikanska eller ryska uttagningar då det krävs medborgarskap i landet vars rymdmyndighet söker astronauter.  

Ansökningsperioden öppnar den 31 mars 2021 och på ESA:s webbsida för astronutrekrytering kan du läsa allt du behöver veta för att ansöka. Denna webbplats är navet för allt innehåll från ESA:s astronautrekrytering och kommer att uppdateras under hela kampanjen. 

Minimikraven för att ha en chans att bli astronaut är höga. Förutom att vara medborgare i en av ESA:s medlemsstater ska man minst ha en masterexamen i naturvetenskap, medicin, teknik, matematik eller datavetenskap eller ha en examen som testpilot och/eller testingenjör från en officiell testpilotskola. Kandidater måste också ha minst tre års relevant yrkeserfarenhet efter examen och vara flytande i det engelska språket. Goda kunskaper i ett annat främmande språk och andra tilläggsspråk är ett plus. 

Sökande behöver inte inneha ett pilotcertifikat men de måste lämna in ett läkarintyg utfärdat av en flygläkare som visar att de är medicinskt kvalificerade för en privat pilotlicens. 

Parastronautprogram 

För fösta gången satsar ESA även på ett parastronautprogram. Här ska individer som är psykologiskt, kognitivt, tekniskt och yrkesmässigt kvalificerade för att bli astronauter, men som har en fysisk funktionsnedsättning, uppmuntras att ansöka. 

Det är inte klarlagt om parastronautprogrammet kommer leda till att en person med funktionsnedättning kommer ut i rymden men ESA ger löftet arbeta för en mer inkluderad rymdsektor. Parallellt med urvalet av astronauter med funktionshinder lanserar ESA en studie för att arbeta med att identifiera potentiella anpassningar för att så småningom göra det möjligt för en astronaut med funktionshinder att flyga till rymden. 

Flera vägar ut i rymden 

Samtidigt som astronautrekryteringen drar igång är en helt ny rymdrelaterad arbetsmarknad på frammarsch. Ny teknik, nya samhällsbehov och nya aktörer bidrar till att andra rymdrelaterade jobb än astronautyrket blir mer och mer eftertraktade. 

Drygt 1000 personer arbetar inom direkt rymdindustri i Sverige idag och just nu finns hundratals lediga rymdtjänster i hela Europa. På Rymdstyrelsens tjänst Rymdjobb publiceras lediga jobb inom rymdbranschen en gång per vecka. Exempel på yrken inom rymdområdet är planetolog, rymdfysiker, civilingenjör inom farkostteknik, astronom, astrobiolog, rymddesigner, astronomilärare och rymdingenjör.  

Astronautyrket är toppen av ett stort isberg. Rymdbranschen är enormt stor med många olika discipliner. Det är fantastiska yrken som spänner mellan rymdingenjörernas hårdvara, raketer och satelliter, till satellitanvändarna som tillämpar rymddata inom bland annat lantmäteri, energifrågor, miljö- och klimatarbete, stadsplanering eller jordbruk, säger Olle Norberg, vicerektor med särskilt ansvar för rymd på Luleå tekniska universitet. 

Rymdverksamhet blir i allt högre grad en integrerade del av modern infrastruktur och nyttan av data från satelliter används av fler sektorer än tidigare. Kombinationen satellitdata ihop med AI ger nya möjligheter för samhällsplanering inom miljö- och klimatområdet eller förbättrade inom skogs- och jordbruk. Samtidigt växer behovet av mer avancerade system i rymden såsom avancerade datorsystem, mikrovågselektronik och antenner till satelliter.  

För ett fortsatt robust samhälle behöver vi en stark rymdverksamhet som består av forskning, industri och kompetenta användare av rymddata. Idag finns rymden överallt i vårt samhälle och i våra tekniska system. Vi behöver helt enkelt fler som arbetar inom rymdområdet, säger Anna Rathsman, Rymdstyrelsens generaldirektör. 

Astronautrekrytering
ESA
WebDewey-kategori
×

WebDewey är ett lexikaliskt beskrivande vokabulär, som klassificerar materialet på ett strukturerat sätt. Varje term har ett internationellt gångbart webdewey-nummer och ett svensk termnamn. Läs mer om svenska WebDewey hos Kungliga Biblioteket.

Rymdbloggen