Örnnebulosan
NASA, ESA, CSA, STScI, J. DePasquale (STScI), A. Pagan (STScI)

Mystisk radiosignal från yttre rymden

Ett radioteleskop i Australien plockade under våren 2019 upp en mystisk signal i riktning från vår närmaste grannstjärna, Proxima Centauri. Forskarna har ännu inte kunnat förklara signalen som potentiellt skulle kunna komma från en intelligent livsform.
Parkes radioteleskop
CSIRO/wikipedia, CC BY-SA
Parkes radioteleskop i Australien.
Publicerad
2021-01-20
Dela artikel:

Forskare lyssnar kontinuerligt på rymden efter signaler med hjälp av olika typer av radioteleskop. Organisationen Breakthrough Listen Initiative har som enda mål att lyssna efter radiosignaler som skulle kunna komma från intelligent liv någonstans i universum. De har nu med hjälp av ett radioteleskop i Australien fångat upp en mycket udda signal som verkar komma från vår närmaste granne i rymden, stjärnan Proxima Centauri, som tros ha minst en beboelig planet i sitt system. Signalen observerades under flera timmar våren 2019.

För att höra ljud måste det finnas något för ljud att färdas igenom. Ljud är partiklar som stöter in i varandra och bildar vibrationer. Partiklarna når till sist ditt öra och din trumhinna. Därefter tolkar hjärnan dessa signaler som hörbart ljud. I rymden är koncentrationen av partiklar så liten att vanliga ljudvågor inte kan skapas och färdas vidare. Därför kan ingen där ute höra dig skrika.

Radiovågor däremot har inga problem att färdas genom rymden. Radiovågor är inte ljud utan en sorts elektromagnetisk strålning, eller helt enkelt ett sorts ljus. Det ljus vi kan se befinner sig i de synliga våglängderna (380 – 740 nm), radiovågor har längre våglängd och på andra sidan av skalan befinner sig gammastrålning som har en mycket kort våglängd. Radiovågor är alltså uppbyggd av partiklar och kan därför färdas genom universum.

Oftast visar det sig att den här typen av signaler beror på utrustningen, satelliter som passerat under observationstillfället eller någon annan jordnära förklaring. Signalen från Proxima Centauri har dock inte kunnat förklarats ännu och forskarna kallar den fortsättningsvis för Breakthrough Listen Candidate 1. Signalen har en sådan struktur att den stämmer överens med vad man skulle höra om den kom från en planet i rörelse. Sedan 2019 har man inte kunnat upptäcka signalen igen men det kan bero på en mängd olika saker som avstånd, jordens position mot stjärnan och andra interstellära störningar. Skulle det visa sig att forskarna inte hittar en övertygande förklaring till hur signalen uppstått är det första gången detta sker sedan upptäckten av den så kallade ”Wow!” signalen från 1977. Kanske finns det någon där ute som vill oss något?

WebDewey-kategori
×

WebDewey är ett lexikaliskt beskrivande vokabulär, som klassificerar materialet på ett strukturerat sätt. Varje term har ett internationellt gångbart webdewey-nummer och ett svensk termnamn. Läs mer om svenska WebDewey hos Kungliga Biblioteket.

Rymdbloggen