Ny svensk upptäckt om stjärnbildning i dvärggalaxer hero

Ny svensk upptäckt om stjärnbildning i dvärggalaxer

Nu kan gåtan om hur stjärnor bildas i dvärggalaxer vara löst. Enligt en forskargrupp på Lunds universitet samlar dessa små galaxer på sig gas, som när den kollapsar under sin egen vikt antänds och bildar nya stjärnor.
Ny svensk upptäckt om stjärnbildning i dvärggalaxer
ESO
Publicerad
2020-08-21
Dela artikel:

Universums dvärggalaxer uppskattas innehålla upp till några miljarder stjärnor, att jämföra med Vintergatans 200–400 miljarder stjärnor. Uppfattningen bland forskare är att dessa små galaxer slutade bilda stjärnor för runt 12 miljarder år sedan. Men enligt en ny studie som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Monthly Notices of the Royal Astronomical Society har dvärggalaxer förmågan att vila under flera miljarder år innan de på nytt börjar bilda stjärnor.

Martin Rey är astronomiforskare vid Lunds universitet och leder studien. Han säger i ett pressmeddelande att resultatet visar att det troligtvis bara rör sig om ett tillfälligt uppehåll.

Teamet kunde med hjälp av högupplösta datorsimuleringar visa att nya stjärnor slutar att bildas i dvärggalaxer på grund av den upphettning och jonisering som skapas av det starka ljus som uppstår när nya stjärnor föds. Även explosionen av vita dvärgar sägs bidra till att bildandet av nya stjärnor avstannar.

Simuleringarna visar samtidigt att dvärggalaxer tenderar att samla på sig bränsle i form av gas, vilken tros kunna antändas och bilda nya stjärnor. Denna upptäckt förklarar åtminstone stjärnbildningen i två befintliga dvärggalaxer som länge förbryllat astronomer, menar forskarna.

Teamet, som även består av forskare från University College London, University of Surrey och Centre de Recherche Astrophysique de Lyon, ska nu ta arbetet vidare och utveckla metoder som närmare kan förklara hur stjärnor bildas i dvärggalaxer.

Genom ökad förståelse för ämnet hoppas man bli bättre på att modellera astrofysiska processer, som exempelvis stjärnexplosioner samt uppvärmning och kylning av gas. Parallellt fortsätter arbetet med att försöka kartlägga hur många stjärnbildande dvärggalaxer det finns i universum.

WebDewey-kategori
×

WebDewey är ett lexikaliskt beskrivande vokabulär, som klassificerar materialet på ett strukturerat sätt. Varje term har ett internationellt gångbart webdewey-nummer och ett svensk termnamn. Läs mer om svenska WebDewey hos Kungliga Biblioteket.

Rymdbloggen