Betelgeuse kan vara både mindre och närmare än vad vi trott hero

Betelgeuse kan vara både mindre och närmare än vad vi trott

Ryktet om Betelgeuses död är betydligt överdrivet. I alla fall om man ska tro en ny studie från Australian National University, som hävdar att superjätten kan leva i ytterligare 100 000 år. Inte nog med det. Enligt de australiska forskarna är den både mindre och ligger närmare jorden än man tidigare trott.
Betelgeuse är en av stjärnhimlens starkast lysande stjärnor och har länge fascinerat forskare.
Andrea Dupree (Harvard-Smithsonian CfA), Ronald Gilliland (STScI), NASA och ESA
Betelgeuse är en av stjärnhimlens starkast lysande stjärnor och har länge fascinerat forskare.
Publicerad
2020-10-23
Dela artikel:

Betelgeuse är en av stjärnhimlens starkast lysande stjärnor och har länge fascinerat forskare. Dels för att den syns väldigt tydligt, och dels därför att forskare länge trott att den inom relativt kort tid kommer att utvecklas till en supernova och explodera. Den teorin fick nytt bränsle när man under förra året upptäckte att Betelgeuse minskade i ljusstyrka.

Nya data visade emellertid att minskningen berodde på dammoln som hindrade ljuset, och på att stjärnan pulserade.

I en studie publicerad i The Astrophysical Journal kommer nu nya intressanta rön om Betelgeuse. Med hjälp av hydrodynamiska och seismiska modeller har forskare på Australian National University, under ledning av dr Meridith Joyce, lärt sig mer om vad som orsakade dessa pulseringar. Nu tror forskarna att de har fått större kunskap om var i sin livscykel Betelgeuse befinner sig, hur stor stjärnan är och hur nära jorden den befinner sig.

Tidigare har man trott att Betelgeuse radie är 1 000 gånger solens, och att den ligger på runt 667 ljusår från jorden. Den nya studien hävdar att radien endast är 750 gånger solens och avståndet 530 ljusår.

Susanne Höfner är professor i teoretisk astronomi och rymdfysik vid Uppsala universitet. Hon tycker att den nya studien är intressant.

– De här är mätningar som tidigare inte har används i syfte att bestämma stjärnans egenskaper. Genom att mäta vid vilka frekvenser Betelgeuse pulserar har de kunnat göra nya uppskattningar om stjärnans storlek och massa. Man kan jämföra det med ett vinglas. När man drar fingret längs kanten på ett vinglas uppstår en ton. Frekvensen av den tonen bestäms av volymen vin som finns i glaset, säger hon.

Forskare har tidigare inte varit säkra på var i sin livscykel Betelgeuse befinner sig. Enligt Susanne Höfner kan den nya studien ge nya insikter i den frågan.

– Jag tror det handlar om att precisera. De hävdar att Betelgeuse fortfarande processar helium i kärnan, och att den därför inte kommer att explodera inom kort. Det kommer troligen ta 100 000 år. Det är intressant eftersom de har mätt fler frekvenser än vad som tidigare gjorts, och tror därför att de har en bättre koll på massan och diametern av stjärnan, säger hon.

Utifrån dessa mätdata påstår forskarna även att Betelgeuse befinner sig betydligt närmare jorden än vad man tidigare trott. Närmare bestämt 25 procent närmare. Men inte så pass nära att en explosion gör någon skillnad för oss på jorden, men än för forskare.

– Nej, det tror jag inte, och det säger studien också. Jag tror inte heller att vi kommer att se explosionen bättre.

WebDewey-kategori
×

WebDewey är ett lexikaliskt beskrivande vokabulär, som klassificerar materialet på ett strukturerat sätt. Varje term har ett internationellt gångbart webdewey-nummer och ett svensk termnamn. Läs mer om svenska WebDewey hos Kungliga Biblioteket.

Rymdbloggen