Örnnebulosan
NASA, ESA, CSA, STScI, J. DePasquale (STScI), A. Pagan (STScI)

Teknik för mer precisa rymdlandningar gör självkörande bilar säkrare

Den avancerade tekniken som används för att göra rymdtransporter mer effektiva kan få ett viktigt användningsområde även på jorden. Samma teknik kan användas i självkörande fordon för att öka säkerheten på marken.
Test av Psionics NASA-licensierade navigation doppler lidar vid landning, 10/9 2020.
NASA/Lauren Hughes
Test av Psionics NASA-licensierade navigation doppler lidar vid landning, 10/9 2020.
Publicerad
2020-09-23
Dela artikel:

När NASA:s rover Curiosity gjorde sin hittills mest precisa landning på Mars, var området för landningen beräknat till någonstans inom en nästan tjugo kilometer lång och sex kilometer bred yta. Med ny teknik vill man nu kunna göra beräkningar för att genomföra en trygg landning inom ett betydligt mindre område.

Enligt NASA kommer framtidens rymdexpeditioner ställa högre krav på rymdfarkosterna. Bland annat ska de klara av att frakta en större mängd förnödenheter, material och människor i rymden och de behöver kunna landa både säkrare och mer precist. Dessutom ska flera farkoster kunna landa i tät följd med bara ett par hundra meters avstånd från varandra.

För att precisionslandningarna ska gå att genomföra krävs ett nytt system för både landning och riskminimering. Därför har NASA sedan 2018 utvecklat båda funktionerna i ett och samma projekt som kallas SPLICE – Safe and Precise Landing Integrated Capabilities Evolution Project.

Testas inom bilindustrin

Innan systemet börjar användas i rymden testas de nya teknikerna i bilindustrin där de används för att göra självkörande, autonoma, bilar säkrare. 

Tekniken gör det möjligt att upptäcka rörelser hos andra objekt på långt håll, vilket gör att de självkörande bilarna kan registrera farliga moment i god tid. Den kan också identifiera och mäta den egna bilens, eller farkostens, rörelser i förhållande till markytan. Det gör att fordonet kan hantera besvärliga underlag.

De gemensamma behoven har lett till att bilindustrin nu provar tekniken innan den ska börja användas i rymden.

Steve Sandford på företaget Psionic LLC arbetar med att vidareutveckla NASA:s dopplerteknik NDL för verksamheter på jorden. Han var tidigare verksam som chefsingenjör vid NASA:s Langley Research Center.

- Allt från autonoma flygplan och bilar till andra smarta produkter måste kunna interagera med världen runt omkring dem. Kamerateknik räcker inte längre. Man behöver kombinera olika data, som med NDL. Det är en möjliggörande teknik, säger Steve Sandford.

Samtidigt som SPLICE:s nya teknik testas inom bilindustrin ska den även börja testas i rymden. Nästa steg blir den planerade raketuppskjutningen med Blue Origins raket New Shepard och transportresor inom NASA:s Artemisprogram.

Läs mer här :

NASA Spinoff

WebDewey-kategori
×

WebDewey är ett lexikaliskt beskrivande vokabulär, som klassificerar materialet på ett strukturerat sätt. Varje term har ett internationellt gångbart webdewey-nummer och ett svensk termnamn. Läs mer om svenska WebDewey hos Kungliga Biblioteket.

Rymdbloggen