Svenskutvecklad satellit ska hjälpa fartyg att navigera hero

Svenskutvecklad satellit ska hjälpa fartyg att navigera

Den nya tekniken VDES ska underlätta kommunikationen för fartyg på öppet hav. De svenska bolagen Saab och AAC Clyde Space är några av kandidaterna som hoppas få driva utvecklingen – med en Uppsalatillverkad satellit.
Svenskutvecklad satellit ska hjälpa fartyg att navigera
SAAB
Publicerad
2020-09-10
Dela artikel:

Transponderteknologin AIS togs fram i slutet av 1990-talet för öka säkerheten för fartyg till sjöss. Sverige och Sjöfartsverket var de drivande krafterna som låg bakom att tekniken blev en internationell standard. Och sedan 2002 finns ett krav på att samtliga fartyg tyngre än 300 bruttoton, eller som går i passagerartrafik, måste ha tekniken installerad.

Men trots att AIS är en välfungerande teknik har den nått sin gräns, eftersom kapaciteten inte är tillräcklig i högtrafikerade vatten på grund av bristen på bandbredd. Därför har branschen under ett antal år jobbat med att utveckla en ny världsstandard ¬– VDES (VHF Data Exchange System).

World radio conference godkände så sent som november 2019 att frekvensomfånget 157,200–161,925 MHz får användas för satellitkommunikation med VDES.

– VDES gör att fartygen kan vara uppkopplade var som helst på jorden, via den dubbelriktade satellitkommunikationen som finns inbyggd i tekniken. När fartygen befinner sig för långt ifrån basstationer på land är de ändå uppkopplade via satellit, säger Johanna Gustafsson, chef för Saab Transpondertech.

VDES-tekniken har även en miljömässig fördel. Genom att förse fartygen med aktuell information som ger den optimala rutten kan man spara upp till 25 procent i bränsleförbrukning.

– Det här har både positiva miljöaspekter och kostnadsbesparingar som uppsida, säger Johanna Gustafsson.

Det är den här tekniken som ska installeras i den satellit som börjar tillverkas i Uppsala under hösten. Saab står för VDES-nyttolasten och för tillverkningen av satelliten står Uppsalaföretaget AAC Clyde Space. Trafikverket, som har ett sammanhållet ansvar för att finansiera forskning och utveckling inom väg, järnväg, sjöfart och luftfart, har skjutit till 12,2 miljoner kronor till AAC Clydes del av projektet, och 16,8 miljoner totalt. Uppskjutning är planerad till mitten av 2022. Därefter väntar en sex månader lång demonstrationsfas i omloppsbana under 2023.

– Det är en så kallad nanosatellit, stor som en brödlimpa, som vi bygger på AAC Clyde Space. Vi skickar upp den i låg omloppsbana runt jorden och styr satelliten i rätt vinkel. Sedan opererar Saab själva VDES-nyttolasten under demonstrationsfasen, säger Mattias Örth, chef för affärsutveckling på AAC Clyde Space.

Satelliten som börjar byggas under hösten är en demonstrator-satellit. När VDES-teknologin officiellt ersätter AIS hoppas Mattias Örth på en hel konstellation av Uppsalatillverkade nanosatelliter.

– De här är inte geostationära satelliter, med ett specifikt täckningsområde, utan den snurrar i 90 minuters omloppsbana runt jorden. För att få global täckning så måste man ha en konstellation, ett nätverk bestående av ett större antal av den här typen av här satelliter, säger Mattias Örth.

Astronauten Christer Fuglesang, som är rymdrådgivare och konsult åt Saab, menar att projektet inte bara handlar om att Saab ska etablera sig i rymden med VDES.

– Det är också för att försäkra oss om fortsatt stor del av den fartygsbaserade marknaden av AIS som går över till VDES. Genom att visa att vi behärskar rymdtekniken för VDES får vi också ett övertag när de 140 000 fartygsägarna som behöver VDES i framtiden ska välja VDES-burk, säger han.

Så, när går VDES-teknologin in i skarpt läge? Om inte allt för länge, enligt Internationella sjöfartsorganisationen (IMO), som behandlar ett förslag på att fartygsägare från 2024 ska vara godkända att ha en VDES-transponder ombord i stället för en AIS-transponder. Ska Sverige än en gång bli ledande inom utvecklingen av maritim kommunikation?

– Jag kan väl erkänna att vi inte är ensamma om att utveckla den här tekniken, och det har blivit lite av ett race. Eftersom vi tror att VDES, precis om AIS, kommer att bli ett krav, vill vi så klart vara på plats med vårt satellitsystem ungefär samtidigt, säger Johanna Gustafsson.

WebDewey-kategori
×

WebDewey är ett lexikaliskt beskrivande vokabulär, som klassificerar materialet på ett strukturerat sätt. Varje term har ett internationellt gångbart webdewey-nummer och ett svensk termnamn. Läs mer om svenska WebDewey hos Kungliga Biblioteket.

Rymdbloggen