Kosmisk kollision störst hittills hero

Kosmisk kollision störst hittills

En kollision så kraftig att astronomerna inte trodde det var möjligt har nu observerats för första gången. Det är forskare vid Laser Interferometer Gravitational-wave Observatory (LIGO) i samarbete med Virgo observatoriet som gjort upptäckten med hjälp av gravitationsvågor.
Kosmisk kollision störst hittills
Mark Myers, ARC Centre of Excellence for Gravitational Wave Discovery (OzGrav)
Publicerad
2020-09-07
Dela artikel:

Gravitationsvågor är mystiska krusningar i rymden och rumtiden som rör sig genom universum med ljusets hastighet. Redan för 100 år sedan förutspådde Einstein förekomsten av gravitationsvågorna men bara för ett par år sedan kunde forskare bekräfta dem med hjälp av observationer utförda med så kallade laserinterferometrar.

Upptäckten som forskarna nu gjort är en så stor våg att den måste kommit från en kollision större än någon tidigare observerat. Teorin är att två svarta hål med en massa på respektive 66 och 85 gånger solens massa kolliderade för sju miljarder år sedan. Detta skapade en stor smäll av energi som sedan dess färdats mot jorden i form av en gravitationsvåg och förra året kom den ifatt oss. Den beräknade sträckan som vågen färdats är 150 miljarder biljoner kilometer och under endast en tiondels sekund den 21 maj 2019 reagerade tre observatorier samtidigt på vågen. Sedan dess har forskarna försökt tyda reaktionen och nu kan de publicera sina resultat.

Observatorierna som reagerade på vågen består av så kallade laserinterferometrar. Väldigt förenklat består dessa laserinterferometrar av två rör som går flera kilometer åt olika håll, exempelvis åt norr och åt väst. I rörens ändar finns speglar mellan vilken en laserstråle studsar och beroende på hur strålen rör sig i höjd och sidled kan forskarna observera gravitationsvågorna från yttre rymden som rört sig mot oss genom universums livstid och som nu till slut träffar oss. Lite som att med hjälp av en boj fånga upp storleken på det vågmönster som rör sig i en stilla damm när man släpper ned en sten. Det är såklart mycket mer avancerat än så och vill man försöka förstå kan man läsa på här.

Kollisionen är den största astronomer hittills kunnat observera mellan två svarta hål. Bara det är ett framsteg. Dessutom trodde inte forskarna innan observationen att det var teoretiskt möjligt att ett enskilt svart hål som bildats av en döende stjärna kunde ha en massa så stor som 85 gånger solens. Det var en omöjlighet baserad på vad de tidigare visste. Nu får forskarna helt enkelt tänka om. Vad detta kan leda till är att förklara hur de supermassiva svarta hålen som finns i centrum av galaxer, några med en massa miljarder större än solens, bildats. Teorin nu är att de skapats genom en rad kollisioner av den här typen där massan bara ökat och ökat vid varje smäll. Kommande observationer med laserinterferometerobservatorierna får försöka ge svar på om detta stämmer.

WebDewey-kategori
×

WebDewey är ett lexikaliskt beskrivande vokabulär, som klassificerar materialet på ett strukturerat sätt. Varje term har ett internationellt gångbart webdewey-nummer och ett svensk termnamn. Läs mer om svenska WebDewey hos Kungliga Biblioteket.

Rymdbloggen