Astronomisk gloria hero

Astronomisk gloria

Amerikanska forskare har för första gången kunnat kartlägga det enorma gasmoln som tros omgärda universums galaxer. Med hjälp av rymdteleskopet Hubble har forskarna studerat vår närmsta granne, Andromedagalaxen, 2,5 miljoner ljusår längre ner på gatan i det intergalaktiska kvarteret. De kan nu mäta en enorm gloria, eller halo, av gas runt galaxen som sträcker sig hela vägen till utkanten av Vintergatan.
Astronomisk gloria
NASA, ESA, J. DePasquale and E. Wheatley (STScI), and Z. Levay (bakgrundsbild), beskuren från originalet
Publicerad
2020-09-02
Dela artikel:

Det är i tidskriften The Astrophysical Journal som forskare från bland annat Notre Dame- och Yale universiteten nyligen publicerat en artikel där de beskriver den diffusa glorian av gas som omgärdar Andromedagalaxen. De har använt sig av rymdteleskopet Hubble för att med hjälp av bakgrundsbelysning kunna kartlägga molnet. Att studera den här typen av astronomiska gasmoln är av yttersta vikt för vår kunskap om universum, säger Samantha Berek från Yale universitetet.

- Den här gasbehållaren innehåller bränsle för framtida stjärnbildning i galaxen, samt utflöden från händelser som supernovor. Den är full av ledtrådar om galaxens förflutna och framtida utveckling, och vi kan äntligen studera den i detalj i vår närmaste galaktiska granne.

Tekniken som forskarna använt sig av är minst sagt avancerad. Med hjälp av 43 kvasarer, extremt ljusstarka och avlägsna aktiva galaxkärnor, har de kunnat mäta de skiftningar i ljusstyrka som uppstår när ljuset passerar från kvasaren, genom molnet av gas, vidare till oss här på jorden. Kvasarerna är utspridda bakom gasmolnet, vilket gör att forskarna kunnat undersöka flera regioner av rymden från olika vinklar. I studien tittade de genom gasmolnet på kvasarernas ljus, och kunde på så vis observera hur detta ljus absorberas och hur absorptionen förändras i olika regioner. På så sätt kunde de avgöra storleken och tjockleken. Lite som att försöka avgöra storleken och tjockleken på ett moln av rök i kompakt mörker endast med hjälp av en stjärnklar himmel i bakgrunden. Det enorma gasmolnet består av mycket sällsynt och joniserad gas som inte avger strålning som är lätt att upptäcka. Därför är tekniken att spåra absorptionen av ljus som kommer från en bakgrundskälla ett bättre sätt att undersöka detta material än att försöka se det rakt på.

Resultatet förvånade forskarna då de upptäckte att gasmolnet sträcker sig 1,3 miljoner ljusår från galaxen, ungefär halvvägs till vår galax Vintergatan, och upp till 2 miljoner ljusår i vissa riktningar. Det innebär att Andromedas gloria av gas redan puffar på den gasmoln som tros vara runt vår egen galax. Forskarna kan inte vara helt säkra på gasmolnet runt Vintergatan då tekniken med att observera med hjälp av en bakgrundskälla kräver att man befinner sig på ett avstånd från galaxen. Det betyder även att den enda galaxen som går att studera just nu är Andromedagalaxen, på grund av det optimala avståndet från galaxen till jorden. Vintergatan är för nära och andra galaxer för långt bort. Vi får helt enkelt anta att det förhållande som råder kring Andromedagalaxen upprepar sig i övriga universum tills vi hittar en ny teknik för att kunna utföra nya observationer.

Vintergatan och Andromedagalaxen rör sig ständigt mot varandra och kommer till sist att krocka och då bilda en enorm elliptisk galax. Gasmolnen har redan mötts men enligt beräkningarna dröjer det ytterligare fyra miljarder år innan kollisionen är ett faktum.  

Läs mer om studien hos NASA

Rymdbloggen