Örnnebulosan
NASA, ESA, CSA, STScI, J. DePasquale (STScI), A. Pagan (STScI)

Zombiebränder norr om polcirkeln

Copernicus-forskare upptäcker starka signaler om återkommande bränder i Arktis.
Zombiebränder
Copernicus Sentinel data [2020], genomarbetad av Pierre Markuse
Bränder nära Zyryanka, Sakha Republic, nära polcirkeln, Ryssland.
Publicerad
2020-06-04
Dela artikel:

Sommaren är på intåg och då också brandsäsongen. Det gäller oss här i Sverige men också resten av norra halvklotet. I den borealiska regionen håller forskare på Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) ett vakande öga på aktiviteter runt den norra polcirkeln. Copernicus är ett europeiskt observationssystem för global miljöövervakning och säkerhet och flottan av satelliter har börjat upptäcka aktiva bränder. CAMS, som är implementerad av European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) på uppdrag av EU, övervakar konsekvent intensitet och utsläpp från skogsbränder över hela världen. CAMS och andra forskare överväger om det kan vara en förekomst av så kallade "zombiebränder" i Arktis (norr om polcirkeln), men denna hypotes kan ännu inte bekräftas på grund av avsaknaden av mätningar på marknivå. De så kallade "zombiebränderna" är rester av bränderna som härjade förra året. De har legat pyrande i gräsen och kan komma att åter ta fart på grund av en ovanligt varm och torr vår.

Det går att läsa i ett pressmeddelande att systemet på CAMS använder observationer från satellitbaserade sensorer för att ge dagliga uppskattningar av utsläpp och information om brändernas intensitet, vilka sedan jämförs med tidigare årsmedelvärden för att bygga upp en långsiktig bild. De har observerat en "ganska typisk" brandaktivitet för regionen, som förväntas öka under de kommande veckorna när säsongen fortskrider, enligt uppskattningar från klimatologin mellan åren 2003-2019.

Signaler om att "zombiebränder" kan ha återuppstått runt polcirkeln är oroande eftersom förra årets skogsbränder i regionen var oöverträffade. Under enbart juni månad 2019 släppte de ut uppskattningsvis ut 50 megaton koldioxid - det motsvarar Sveriges totala årliga utsläpp.

- Via satellitbilder såg vi värmeanomalier som antyder att "zombiebränder" kan ha återuppstått, men det har inte bekräftats genom markmätningar. Anomalierna är ganska utbredda i områden som brann förra sommaren. Om så är fallet kan vi under vissa miljöförhållanden se en adderad effekt av fjolårets brandsäsong i Arktis och återigen leda till storskaliga och långvariga bränder över regionen, förklarar Mark Parrington på CAMS.

CAMS-forskare har redan övervakat andra skogsbränder i andra delar av världen under den tropiska eldsäsongen, vilken nyligen har slutat. De kan rapportera att utsläppen i den västindiska regionen, inklusive länder som Belize, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama och Mexikos Yucatan-halvö, var långt över genomsnittet för åren 2003–2019. På motsvarande sätt visade sig brändernas intensitet, den så kallade "Fire Radiative Power" (FRP), också ligga långt över genomsnittet i dessa länder jämfört med åren 2003–2019.

WebDewey-kategori
×

WebDewey är ett lexikaliskt beskrivande vokabulär, som klassificerar materialet på ett strukturerat sätt. Varje term har ett internationellt gångbart webdewey-nummer och ett svensk termnamn. Läs mer om svenska WebDewey hos Kungliga Biblioteket.

Rymdbloggen