Nu kan du följa halterna av kvävedioxid i atmosfären hero

Nu kan du följa halterna av kvävedioxid i atmosfären

Nya verktyg för att övervaka och analysera planeten under den rådande coronapandemin har nu lanserats av EU-kommissionen. Data kommer från det europeiska jordobservationsprogrammet Copernicus och finns fritt tillgängligt för alla att ta del av. Bland annat kan man följa halterna av den giftiga gasen kvävedioxid i atmosfären under hela pandemin.
Nu kan du följa halterna av kvävedioxid i atmosfären
Publicerad
2020-06-15
Dela artikel:

Den Europeiska rymdorganisationen ESA skriver på sin hemsida om de nya applikationerna som nu görs tillgägnliga. Bland annat handlar det om en ny onlineplattform som möjliggör spårning av luftföroreningar över hela världen. Kartorna, som använder data från Copernicus Sentinel-5P-satelliten, visar de genomsnittliga kvävedioxidkoncentrationerna med ett 14-dagars glidande medelvärde. Kartorna visar inte bara förändringar över tid på global skala, utan ger också möjligheten för användare att zooma in till intressanta områden, till exempel varje stad eller region över Europa.

Kartorna återspeglar effekterna av den globala nedstängningen i kampen mot Covid-19 viruset. I många områden är minskningarna av kvävedioxidkoncentrationer oerhört påtagliga. 

Koldioxiddioxidkoncentrationer i vår atmosfär varierar mycket dagligen på grund av fluktuationerna i utsläpp, liksom variationer i väderförhållanden som solljus, temperatur och vind, vilket alla kan påverka livslängden för gasen i atmosfären. Därför är det nödvändigt att analysera data under en längre tidsperiod, i det här fallet 14 dagar, eftersom det möjliggör en noggrann kartläggning och analys av kvävedioxidkoncentrationer över hela världen.

Kväveoxid produceras från kraftverk, fordon och andra industriella anläggningar och kan ha betydande effekter på människors hälsa.

De nya kartorna är del av en större arsenal verktyg som fått namnet: Rapid Action on Coronavirus and Earth observation (RACE). Plattformen samlar verktyg som möjliggör användning av jordobservationsdata  för att kasta nytt ljus på samhälleliga och ekonomiska förändringar som för närvarande sker på grund av coronapandemin.

Läs mer

The Rapid Action coronavirus Earth observation dashboard

Copernicus Sentinel-5P Tropospheric Nitrogen Dioxide

Fler inlägg om kvävedioxid på bloggen

WebDewey-kategori
×

WebDewey är ett lexikaliskt beskrivande vokabulär, som klassificerar materialet på ett strukturerat sätt. Varje term har ett internationellt gångbart webdewey-nummer och ett svensk termnamn. Läs mer om svenska WebDewey hos Kungliga Biblioteket.

Rymdbloggen