Synliga satelliter stör astronomin hero

Synliga satelliter stör astronomin

Vi berättade nyligen om att många personer observerat långa rader av satelliter på stjärnhimlen strax efter mörkrets inbrott. Det man ser är Starlink-satelliterna, en så kallad megakonstellation av satelliter som reflekterar solljuset vilket gör dem synliga från marken. Astronomer har nyligen väckt en oro över vilken påverkan dessa typer av satellitkonstellationer har på den vetenskapliga forskningen, något som beskrivs i en ny studie från European Southern Observatory, ESO.
Synliga satelliter stör astronomin
ESO/Y. Beletsky/L. Calçada
Denna kommenterade bild visar natthimlen vid ESO:s Paranalobservatorium runt gryning, cirka 90 minuter före soluppgången. De blå linjerna markerar grader av höjd över horisonten.
Publicerad
2020-04-06
Dela artikel:

European Southern Observatory, ESO, beställde en studie för att bättre förstå vilken effekt satellitkonstellationer kan ha på astronomiska observationer. Fokus var hur observationer med ESO-teleskop i det synliga och infraröda ljuset påverkas. Studien tittar närmre på totalt 18 olika satellitkonstellationer under utveckling av SpaceX, Amazon, OneWeb och andra aktörer, tillsammans uppgår de till över 26 tusen individuella satelliter.

Det forskarna kan se är att stora teleskop som ESO:s Very Large Telescope (VLT) och ESO:s kommande Extremely Large Telescope (ELT) kommer att "påverkas måttligt" av satelliterna. Den negativa effekten är främst synlig på långa exponeringar, cirka 1000 sekunder. Där kan upp emoy 3% av observationerna förstöras under skymningen, tiden mellan gryning och soluppgång och mellan solnedgång och skymning. Kortare observationer, samt observationer senare inpå natten, påverkas mindre. Detta beror på mindre exponeringstid och att satelliterna går in i jordskugga och därför inte är upplysta senare på kvällen.

Den verkligt negativa effekten går att se på teleskop som tittar på större delar av himlen samtidigt. Där kan man teoretiskt se att upp till 30 eller till och med 50 % av exponeringarna skulle drabbas hårt. Den här typen av teleskop, exempelvis det kommande Rubin observatoriet som byggs i Chile, är gjorda för att studera så stor del av himlen samtidigt. Rubin observatoriet kommer att ta bilder av hela den södra hemisfären med väldigt korta mellanrum som kommer generera enorma datamängder åt forskare framöver. Satelliter som i konstellation går över himlen under exponeringen kommer fångas upp av teleskopet och därmed förstöra stora delar av data. Forskarna på observatoriet samarbetar dock med SpaceX för att förhoppningsvis kunna komma fram med en lösning. Att det just är SpaceX som har en dialog med forskarna är att de kommit längst i utvecklingen av stora satellitkonstellationer med sin Starlink-satelliter.

Läs mer om påverkan på Rubin observatoriet här

Hela studien hittar ni här

WebDewey-kategori
×

WebDewey är ett lexikaliskt beskrivande vokabulär, som klassificerar materialet på ett strukturerat sätt. Varje term har ett internationellt gångbart webdewey-nummer och ett svensk termnamn. Läs mer om svenska WebDewey hos Kungliga Biblioteket.

Rymdbloggen