Rymdteleskopet Hubble blir 30 år! hero

Rymdteleskopet Hubble blir 30 år!

I 30 år har Hubble levererat spektakulära bilder på galaxer och nebulosor. Men Hubbles tid i rymden har inte varit helt problemfri. Genom åren har fem servicemissioner krävts för att uppgradera Hubble, men det har gjort att rymdteleskopet är välfungerande än idag.
Rymdteleskopet Hubble blir 30 år!
Hubble/Nasa/Esa
Publicerad
2020-04-27
Dela artikel:

Esa- och Nasa-samarbetet Hubble sändes upp den 24 april 1990. Sedan dess har rymdteleskopet gett oss ett helt nytt perspektiv av universum. Innan Hubble hade vi till exempel aldrig observerat planeter utanför vårt solsystem, så kallade exoplaneter. Hubble har också avslöjat supermassiva svarta hål samt gett oss bevis på att universum fortfarande expanderar – och expansionen accelererar.

Hubble/Nasa/Esa

Hubble Deep Field
I början av 1996 hade astronomer idén att rikta Hubble mot den ”tomma” rymden under en lång tid och se vad som kom fram. Resultatet är Hubble Deep Field, en detaljerad bild av hundratals avlägsna galaxer. Det visade sig att det inte var så tomt, trots allt.

Hubble/Nasa/Esa

Globular Cluster
Detta är ett foto av en stor grupp av stjärnor som ligger i stjärnbilden Skorpionen. Stjärnkluster som denna innehåller tiotusentals stjärnor och fungerar ofta som grogrund för nästa stjärngeneration.

Hubble/Nasa/Esa

Butterfly Nebula
Den här nebulosan bildas från en enda stjärna i mitten, som ständigt matar ut en enorm mängd varm gas i två riktningar. Stjärnan är gömd inuti den cirkulära dammringen.

Se filmen nedan för fler sensationella bilder tagna av Hubble.

WebDewey-kategori
×

WebDewey är ett lexikaliskt beskrivande vokabulär, som klassificerar materialet på ett strukturerat sätt. Varje term har ett internationellt gångbart webdewey-nummer och ett svensk termnamn. Läs mer om svenska WebDewey hos Kungliga Biblioteket.

Rymdbloggen