Ny detaljerad karta över månen hero

Ny detaljerad karta av månen

Den amerikanska myndigheten United States Geological Survey (USGS) har publicerat en karta över månen du aldrig sett förut. I ett projekt tillsammans med NASA och Lunar Planetary Institute har forskare kartlagt hela månens geologi med hjälp av bland annat satellitdata.
Ny detaljerad karta över månen
NASA/GSFC/USGS
Publicerad
2020-04-28
Dela artikel:

För första gången har hela månens yta kartlagts och klassificerats utifrån geologiska egenskaper. Det är forskare från United States Geological Survey (USGS) i samarbete med NASA och Lunar Planetary Institute som tagit fram kartan. Den geologiska kartan visar olika typer av kratrar och landområden som färgkodats tillsammans med en beskrivning. Resultatet är en färggrann karta i otrolig detalj över vår närmsta himlakropp.

För att skapa den nya digitala kartan använde forskare information från sex regionala kartor framtagna under Apollo-projektet tillsammans med uppdaterad information från nyligen genomförda satellituppdrag till månen. De befintliga historiska kartorna ritades om för att anpassa dem till de moderna datamängderna, varigenom tidigare observationer och tolkningar bevarades. Tillsammans med sammanslagning av nya och gamla data utvecklade forskarna också en enhetlig beskrivning av månens stratigrafi eller berglager. Detta är en uppdatering från tidigare kartor där bergnamn, beskrivningar och åldrar ibland var inkonsekventa.

Månskartan, som kallas ”Unified Geologic Map of the Moon”, finns tillgänglig online och visar månens geologi i otrolig detalj (skala 1: 5 000 000).

- Människor har alltid varit fascinerade av månen och när vi kanske kommer tillbaka. Så det är underbart att se USGS skapa en resurs som kan hjälpa NASA med deras planering för framtida uppdrag, detta säger den nuvarande USGS-direktören och före detta NASA-astronauten Jim Reilly om kartan.

Det vi nu vet om månens geologi och kartor av Mars, konkurrerar med vad vi vet om vår egen havsbotten. Det finns en komplett kartläggning av havsbotten men upplösningen är så dålig att vi faktiskt inte riktigt vet hur det ser ut där nere. Upplösningen på exempelvis Google Earth är 1,5 kilometer, vilket i praktiken betyder att vi bara kan se stora formationer som berg eller stora djup. Bara 5 % av havsbotten är kartlagd med högre detaljrikedom, en upplösning av 100 meter. Det är svårt för satelliter att penetrera havsmassorna, något vi skrev om i ett tidigare inlägg på bloggen, men rymdforskningen hjälper till att stävja det problemet genom exemeplvis utvecklingen av flytande linser.

Den här typen av teknikutveckling, tillsammans med den nya månkartan, visar på att genom att blicka utåt kan vi ta fram teknik som hjälper oss lära mer om oss själva här nere på jorden.

WebDewey-kategori
×

WebDewey är ett lexikaliskt beskrivande vokabulär, som klassificerar materialet på ett strukturerat sätt. Varje term har ett internationellt gångbart webdewey-nummer och ett svensk termnamn. Läs mer om svenska WebDewey hos Kungliga Biblioteket.

Rymdbloggen