Ser du stjärnan i det blå hero

Ser du stjärnan i det blå

Venus lyser lite extra starkt just nu på den västra stjärnhimlen, ingen som tittat uppåt efter mörkrets inbrott kan ha missat den då bara månen har ett starkare sken.
Ser du stjärnan i det blå
Jonas Appelberg
Publicerad
2020-03-20
Dela artikel:

Den 24 mars befinner sig Venus som längst från solen sett från jorden (störst östlig elongation på fackspråk). Veckorna kring denna tidpunkt lyser därför Venus högt upp och länge på kvällshimlen och kallas då ofta "aftonstjärnan". Venus blir som allra ljusast i april och början av maj, men den syns då närmare solen på himlen och får mer konkurrens av aftonrodnaden under skymningen. 

Venus är mycket lik jorden i storlek och uppbyggnad och kallas ofta för jordens tvilling. Den största skillnaden mot jorden är dock att Venus går i en närmare bana runt solen och att temperaturen på ytan är omkring 480 ºC. Venus är alltså inte en enkel plats för en framtida koloni av människor. Venus atmosfär har täta moln som mycket effektivt reflekterar bort inkommande solljus. Detta bidrar till att den syns så oerhört ljusstark.

Så passa på nu och gå ut för att spana på vår närmaste granne, nu kraftigt lysande som ”aftonstjärna”

WebDewey-kategori
×

WebDewey är ett lexikaliskt beskrivande vokabulär, som klassificerar materialet på ett strukturerat sätt. Varje term har ett internationellt gångbart webdewey-nummer och ett svensk termnamn. Läs mer om svenska WebDewey hos Kungliga Biblioteket.

Rymdbloggen