Mätningar av jordens marktäcke hero

Mätningar av jordens marktäcke

Jorden täcks av en mängd olika typer av vegetation, från skog och myr till grödor och vattendrag, liksom de konstgjorda ytorna som är ett allt vanligare inslag i vårt landskap. Hur kan vi kartlägga vad som är vad och varför bör vi göra det?
Mätningar av jordens marktäcke
Innehåller modifierad Copernicus Sentineldata bearbetad av CBK PAN
Marktäcket över Linköping med omnejd från projektet Sentinel-2 for Science Land Cover
Publicerad
2020-03-24
Dela artikel:

Uppdaterade kartor är en grundläggande informationskälla för att spåra påverkan som mänsklig aktivitet, naturliga processer och klimatförändringar har på jordens yta. Att kartlägga marktäcket är inte bara nödvändigt för att övervaka förändringar, det ligger också till grund för många praktiska tillämpningar. Dessa kartor är kritiska för att fatta välgrundade beslut om policyer, utveckling och resurshantering och för discipliner som jordbruk, skogsbruk, vattenhantering, stadsplanering, miljöskydd och krishantering. Att generera denna typ av kartor innebär dock att man hanterar enorma mängder satellitdata och att man har teknisk expertis. ESA skriver nu att projektet Sentinel-2 for Science Land Cover snart kan ha en metod klar för att sammanföra den senaste tekniken för maskinlärning och mätningar av molntäcket för att regelbundet kunna leverera helautomatiserade marktäckedata med en upplösning på 10 meter per pixel. Detta skulle vara till stor nytta för samhället.

I Sverige har Naturvårdsverket på liknande sätt i samverkan med flera myndigheter tagit fram en rikstäckande kartering av marktäckedata (Nationella marktäckedata, NMD). En aktuell och heltäckande kartering av Sveriges marktäcke. Imorgon publicerar vi en längre text om NMD och hur olika myndigheter använder sig utav den.

Läs mer om ESA:s projekt här

WebDewey-kategori
×

WebDewey är ett lexikaliskt beskrivande vokabulär, som klassificerar materialet på ett strukturerat sätt. Varje term har ett internationellt gångbart webdewey-nummer och ett svensk termnamn. Läs mer om svenska WebDewey hos Kungliga Biblioteket.

Rymdbloggen