Hero Image

Hur satelliter kan bevaka kriserna från ovan

Med hjälp av satelliter kan vi bevaka jorden och följa olika händelser från ovan. Det kan vi se bevis på nu när vi fått rykande färska bilder från Nasa- och Esa-satelliter som hjälpt oss följa sandstormarna på Kanarieöarna och coronavirusets effekt på utsläpp i Kina.
NOAA Environmental Visualization Laboratory
Publicerad
2020-03-02
Dela artikel:

Den senaste tiden har det rapporterats mycket i media om sandstormarna på Kanarieöarna. Med hjälp av satelliter har vi kunnat få en bra bild över dess framfart och utbredning. Det är satelliten NOAA-20 som har zoomat in på en stor sandstorm som fört med sig enorma mängder av rött damm från Saharaöknen till Kanarieöarna under förra vecka.

NOAA-20 scannar hela jorden två gånger om dagen genom att använda VIIRS-instrumentet som har en upplösning på 750 meter. Tack vare flera infraröda kanaler kan instrumentet upptäcka atmosfäriska aerosoler, som till exempel damm, rök och dimma.

Large Image
NOAA Environmental Visualization Laboratory

Med hjälp av Nasa- och Esa-satelliter har man också kunnat följa hur luftföroreningarna över Kina minskat drastiskt sedan coronavirusets utbrott i landet. Produktionen i flera fabriker har minskat och transporter har begränsats för att förebygga spridningen av viruset.

Large Image
CNN

Från den 1-20 januari visar satellitbilderna höga nivåer av kvävedioxid över Kina, medan bilden från 10-25 februari visar betydligt lägre nivåer och ibland är den inte synlig alls. Kvävedioxid är en gulbrun gas som kommer från bilar, kraftverk och industrier. Hos oss människor kan gasen orsaka hosta, astma och andningssvårigheter.

Forskare på Nasa säger att den största minskningen har man sätt över staden Wuhan, där viruset startade.

- Det är första gången jag har sett så dramatisk nivåminskning över ett så stort område, säger Fei Liu, forskare i luftkvalitet vid Nasas Goddard Space Flight Center.

Det här är två bra exempel på hur vi kan följa kriser från ovan tack vare våra jordobserverande satelliter. 

WebDewey-kategori
×

WebDewey är ett lexikaliskt beskrivande vokabulär, som klassificerar materialet på ett strukturerat sätt. Varje term har ett internationellt gångbart webdewey-nummer och ett svensk termnamn. Läs mer om svenska WebDewey hos Kungliga Biblioteket.

Rymdbloggen