Hela Sverige kartläggs med hjälp av satelliter hero

Hela Sverige kartläggs med hjälp av satelliter

Hela Sveriges marktäcke kartläggs genom den rikstäckande karteringen Nationella marktäckedata (NMD). NMD syftar till att få grundläggande information om hur landskapet ser ut och hur det förändras över tid.
Hela Sverige kartläggs med hjälp av satelliter
Esa
Publicerad
2020-03-25
Dela artikel:

Med NMD vill man kartera vad som täcker marken i hela landet - om det är skog, bebyggelse, vatten, våtmark, hav, öppen mark och så vidare. Detta har flera fördelar och är något som många aktörer inom miljöområdet har användning av.

Karteringen av Sveriges marktäcke baseras på information från Lantmäteriets laserscanning kombinerat på satellitbilder från Esa-satelliterna Sentinel 2A och 2B som ingår i det Europeiska rymdprogrammet Copernicus.

Den nationella marktäckekarteringen görs på initiativ av Naturvårdsverket och är ett samarbete mellan flera svenska myndigheter och organisationer. Vi har pratat med Naturvårdsverket, Metria och Statistiska Centralbyrån SCB som berättar mer om hur de jobbar med Nationella marktäckedata.

Läs mer om Nationella marktäckedata här

WebDewey-kategori
×

WebDewey är ett lexikaliskt beskrivande vokabulär, som klassificerar materialet på ett strukturerat sätt. Varje term har ett internationellt gångbart webdewey-nummer och ett svensk termnamn. Läs mer om svenska WebDewey hos Kungliga Biblioteket.

Rymdbloggen