Örnnebulosan
NASA, ESA, CSA, STScI, J. DePasquale (STScI), A. Pagan (STScI)

Här tillverkas delarna som ska klara solsystemets starkaste strålning

Runt Jupiter finns solsystemets allra starkaste och mest utmanande strålning. Hit ska snart rymdfarkosten JUICE skickas för att studera planetens isiga månar på närmare håll. Med ombord finns flera delar som utvecklats och byggts i Sverige – några av dem på Institutet för rymdfysik i Kiruna.
Här tillverkas delarna som ska klara  solsystemets starkaste strålning
Rymdbloggen
Publicerad
2020-03-13
Dela artikel:

Sedan drygt tio år tillbaka har forskarna och ingenjörerna på IRF i Kiruna haft det ärofyllda uppdraget att ta fram flera avancerade delar och sensorer som ska flyga kring Jupiter. Här, på det relativt lilla institutet görs allt – från utveckling till färdig produkt. Allt började med en idé och ett par forskningsfrågor. Därefter har man gjort både ritningar, beräkningar, simuleringar, tillverkning av mekaniska delar, elektronik, integration och tester av olika slag.

Resultatet är två sensorer till instrumentpaketet PEP som valts ut av Esa att flyga till Jupiter 2022.

- JUICE-missionen är det största uppdraget i IRFs historia. Förutom de två sensorerna som tillverkas här i Kiruna så görs ett annat instrument, RPWI på IRF i Uppsala. Det är både prestigefullt och ovanligt att ett och samma institut får med två olika instrument på en sådan här mission, säger Stas Barabash, föreståndare för IRF och huvudansvarig för PEP.

När vi besöker Kiruna är det hektiskt mellan tester, integration och finjusteringar. I slutet av sommaren ska helt färdiga sensorer levereras till Esa för vidare resa ut i solsystemet.

Jupiters kraftiga magnetfält fångar in partiklar från solen vilket resulterar i att planeten har solsystemets starkaste strålning. Det utgör en stor utmaning i konstruktionen av allt som ska med ombord på JUICE. Farkosten har en total massa på 50 kg varav cirka hälften, 25 kg, består av utrustning som ska skydda satelliten och dess instrument från den starka strålningen. Materielen som används är heller inte de vanliga lätta materialen som aluminium, här krävs tyngre och mer strålningssäkra material som tungsten.

Hela PEP-paketet leds och samordnas från IRF i Kiruna. Det består av sex sensorer – två från USA och fyra från Europa, varav två byggs i Kiruna. Förutom delaktighet från bland annat USA, Sverige och Tyskland finns även delar med från Ungern och Finland.

- Det är fascinerande att tänka att JUICE och de delar vi bygger här på IRF ska åka cirka en miljard kilometer bort från jorden, säger Stas Barabash.

Rymdbloggen

Hittills har man tillverkat cirka 3 500 mekaniska delar nere i institutets verkstad – bara till de två PEP-sensorerna JDC och JNA.

WebDewey-kategori
×

WebDewey är ett lexikaliskt beskrivande vokabulär, som klassificerar materialet på ett strukturerat sätt. Varje term har ett internationellt gångbart webdewey-nummer och ett svensk termnamn. Läs mer om svenska WebDewey hos Kungliga Biblioteket.

Rymdbloggen