Hero Image

En satellit återupplivar en annan - Nytt sätt att minska rymdskrot

För första gången någonsin har en satellit dockat med en annan satellit i syfte att förlänga dess liv. Genom att återuppliva döende satelliter ska det hjälpa till att minska tillväxten av rymdskrot runt jorden.
Northrop Grumman
Bilden föreställer Intelsat 901 och är tagen av MEV-1 strax innan dockning.
Publicerad
2020-03-04
Dela artikel:

Satelliten Intelsat 901 är en kommunikationssatellit som har gått i bana runt jorden i 18 år och börjar nu gå mot slutet av sin livstid. Intelsat 901 ligger också i en geostationär bana, där utrymmet är mycket trångt och begränsat. Som en lösning på detta har man nu dockat en annan satellit till Intelsat 901 som ska fylla på satellitens bränsle och förlänga dess liv.

Northrop Grumman har byggt farkosten Mission Extension Vehicle-1 (MEV-1) som sändes upp i oktober förra året. Sedan dess har MEV-1 rest de över 3 500 mil för att nå Intelsat 901:s bana. Förra tisdagen gjorde sedan MEV-1 en lyckad dockning till Intelsat 901 och har nu börjat förse satelliten med ny energi. Efter ett antal systemtester kommer MEV-1 att förbli dockad till Intelsat 901 och förflytta satelliten till en ny bana runt jorden i slutet av mars.

- Att kunna förlänga livstiden hos de system som redan finns i rymden är en bra idé och kan innebära besparingar. Alternativet till MEV-1 skulle vara att skicka upp en fullt funktionell ersättare till kommunikationssatelliten när dess bränsle tagit slut, säger Johan Köhler, forskningshandläggare och ansvarig för rymdskrotsfrågor på Rymdstyrelsen.

Utan MEV-1 hade Intelsat 901 behövts pensioneras inom några månader, men den här manövern ska förlänga livet på den med fem år. Efter det kommer MEV-1 flytta satelliten till en kyrkogårdsbana där det inte kommer finnas risk för att den krockar med andra satelliter. MEV-1 kommer då att avdockas från Intelsat 901 och sedan leta upp en ny satellit som den kan hjälpa.

- Långsiktigt behövs tekniska lösningar som kan plocka ned mer skrot än de själva genererar, också ur de lägre jordbanorna, säger Johan Köhler. En tänkbar strategi är att fokusera på stora rymdskrot, till exempel fullstora men inte längre fungerande satelliter, som utgör en stor risk för ytterligare skrotspridning om de skulle kollidera med annat rymdskrot. En möjlig lösning för att plocka ned rymdskrot så det brinner upp i atmosfären från lägre jordbanor är under utveckling i Esa-projektet Adrios, som ska utföra sin första demonstration 2025.

WebDewey-kategori
×

WebDewey är ett lexikaliskt beskrivande vokabulär, som klassificerar materialet på ett strukturerat sätt. Varje term har ett internationellt gångbart webdewey-nummer och ett svensk termnamn. Läs mer om svenska WebDewey hos Kungliga Biblioteket.

Rymdbloggen