Hero Image

Solar Orbiters första dramatiska veckor i rymden

Solar Orbiter har snart befunnit sig i rymden i tre veckor och den här första tiden testas farkosten i sin nya miljö. Den första tiden i rymden är alltid kritisk för en rymdfarkost och Solar Orbiter har inte utgjort något undantag. Det har varit minst sagt utmanande dagar för Esas mission control-team.
Publicerad
2020-02-27
Dela artikel:

Strax efter uppsändningen från Florida tog Esas team över kontrollen av rymdfarkosten och inledde flera dagar av kontrollaktiviteter som pågick dygnet runt. En farkosts första tid i rymden är alltid kritisk och man måste då säkerställa att den överlever i sin nya miljö. Kontrollteamen tränas i månader innan för att vara förberedda på allt möjligt.

Överlag har Solar Orbiters första tid i rymden varit lyckad, men kontrollteamet har ändå behövt hantera en hel del utmaningar. En av de första uppgifterna var att börja ”väcka” viktiga delar av farkosten. Det innebar bland annat att fälla ut antennerna och den instrumentbom där instrumentet Radio and Plasma Wave (RPW) sitter, ett instrument utrustat med elektronik från IRF i Uppsala.

Inför utfällningen av bommarna vinklades Solar Orbiter mot solen för att värmas upp. Då märkte man att bultarna som håller dörrarna för fjärrobservationsinstrumenten på plats under uppsändningen kyldes ner i högre takt än planerat. Hade temperaturen gått ner under -40 °C hade dörrarna kunnat fastna. Så för att förhindra detta behövde man sätta farkosten i safe mode. När bultarna värmts upp igen kunde man återigen fortsätta utfällningen av bommen och det gick enligt plan.

- Bomutfällningen är den mest kritiska delen av projektet efter själva uppsändningen. Nu kan vi konstatera att det gick bra till slut, trots de komplikationer som uppstod, säger Yuri Khotyaintsev, forskare på Institutet för rymdfysik i Uppsala.

Flera av instrumenten ombord sätts inte i arbete förrän farkosten kommer betydligt närmare solen. Men redan nu har instrumentet RPW inlett sina mätningar och börjat leverera data till jorden.

- Det är alltid roligt att se ett nytt projekt leverera, dock behöver vi mer information för att få en djupare förståelse för hur RPW beter sig, säger Yuri. Just nu försöker vi kartlägga hur mycket elektriskt brus som kommer från själva rymdfarkosten och hur det kan påverka de vetenskapliga mätningarna.

Inledningsvis håller man nu på att undersöka hur saker och ting förändras i förhållande till Solar Orbiters avstånd till solen. På IRF förväntar man sig att de elektriska och magnetiska fälten kommer öka i intensitet ju närmre solen man kommer. Instrumentet är designat för att känna av både svaga signaler medan farkosten är närmare jorden och sedan starkare signaler nära solen.

Vi väntar med spänning på fler rapporter från Solar Orbiter.

Läs mer om Solar Orbiters första tid i rymden på Esas hemsida.

WebDewey-kategori
×

WebDewey är ett lexikaliskt beskrivande vokabulär, som klassificerar materialet på ett strukturerat sätt. Varje term har ett internationellt gångbart webdewey-nummer och ett svensk termnamn. Läs mer om svenska WebDewey hos Kungliga Biblioteket.

Rymdbloggen