Så påverkar rymden kroppen hero

Så påverkar rymden kroppen

Hur mår man egentligen i rymden? Inte bra är det korta svaret. I en ny forskningsöversikt försöker en mängd forskare dock nyansera svaret. Översikten utgör den största uppsättningen rymdbiologidata som någonsin producerats. Bland annat har data analyserats från observationer av flugor, maskar, möss och naturligtvis astronauter som varit i rymden.
Jessica Meir gör ett ultraljud på sig själv
NASA
Den svensk-amerikanska astronauten Jessica Meir studerar sig själv i tyngdlöshet.
Publicerad
2020-12-02
Dela artikel:

Att vistas en längre tid i rymden är allt annat än bra för den mänskliga kroppen. Muskler förtvinar (däribland hjärtat), benmassa minskar, bakteriefloran förändras och synen påverkas, något som bland annat svensk forskning försökt förklara. Forskare vid Umeå universitet och Darthmount College i USA har kunnat se att effekterna på synnerven ökar ju längre astronauten befunnit sig i rymden. Men ofta syns mindre effekter redan efter ett par veckor.

- Vi har kunnat se effekter både hos de som är uppe i rymden i några veckor och hos de som gör långtidsresor och är uppe i rymden flera månader. Man brukar prata om en progression av symptomen. Ungefär 40–50 procent av de som vistats en längre tid i rymden har drabbats av minst ett av symptomen som försämrar synen, säger Anders Eklund från Umeå universitet i podcasten Har vi åkt till Mars än?

I en ny forskningsöversikt i den vetenskapliga tidskriften Cell har över 200 forskare publicerat ett 30 tal artiklar för samla vilka hälsorisker som finns med rymdresor. Detta är det största samlade arbetet inom området hittills och det är tänkt att ligga till kunskapsgrund för risker med längre bemannade rymdfärder till exempelvis Mars.

I en studie av rundmaskar ombord på den internationella rymdstationen fann forskarna subtila förändringar i ungefär 1000 gener, särskilt de som rör nervcellsfunktion. I en annan studie på flugor påvisades att längre vistelse i mikrogravitation minskar styrkan i deras hjärtslag.

Ett av de viktigaste resultaten från studien är att det verkar som om mitokondrierna i kroppen förändras av långvarig vistelse i rymden. Mitokondrier kan förklaras som cellens kraftverk och det är förändringen i dessa som sedan ger upphov till många av de fysiska problem forskarna kan mäta på astronauter.

- Vi har hittat en universell mekanism som förklarar vilka förändringar vi ser på kroppen i rymden och på en plats som vi inte förväntade oss, säger Afshin Beheshti till NASA, huvudförfattaren till en av artiklarna i studien. Det blir kaos i hela kroppen och det börjar i mitokondrierna, fortsätter han.

Nu är nästa steg för forskarna att använda forskningen i förberedelserna för kommande månfärder, marsresor och fortsatt mänsklig närvaro på den internationella rymdstationen.

WebDewey-kategori
×

WebDewey är ett lexikaliskt beskrivande vokabulär, som klassificerar materialet på ett strukturerat sätt. Varje term har ett internationellt gångbart webdewey-nummer och ett svensk termnamn. Läs mer om svenska WebDewey hos Kungliga Biblioteket.

Rymdbloggen