Världens äldsta sten hero

Världens äldsta sten

En meteorit som slog ner på jordens på den australiensiska landsbygden 1969 har visat sig innehålla det äldsta materialet man någonsin hittat på jorden. Forskarna har nyligen upptäckt att de små partiklarna av stjärnstoff härstammar från tiden innan vårt solsystem blev till.
Världens äldsta sten
James St John
Publicerad
2020-01-23
Dela artikel:

Det är Philipp Heck på Field Museum i Chicago som lett forskningen av Murchisonmeteoriten, döpt efter staden den landade vid i Victoria, Australien. Inuti meteoriten har man hittat små dammkorn av stjärnstoff som forskarna nu har analyserat. Man har kunnat fastställa att de små dammkornen är ungefär sju miljarder år gamla, det vill säga cirka 2,5 miljarder år äldre än solen, jorden och resten av vårt solsystem.

- Trots att jag jobbat med Murchisonmeteoriten i nästan 20 år, är jag fortfarande fascinerad över att vi kan studera vår galax historia genom en sten, säger Philipp Heck.

Stjärnstoff formas i de materia som kastas ut från stjärnor och sprids i rymden av stjärnvindar. Under vårt solsystems födelse inkorporerades stjärnstoffet i allt som formades, både i planeterna och i solen, men det finns bara intakt bevarat i asteroider och kometer.

Läs mer här. 

WebDewey-kategori
×

WebDewey är ett lexikaliskt beskrivande vokabulär, som klassificerar materialet på ett strukturerat sätt. Varje term har ett internationellt gångbart webdewey-nummer och ett svensk termnamn. Läs mer om svenska WebDewey hos Kungliga Biblioteket.

Rymdbloggen