Ny teknik ska leta efter liv på exoplaneter hero

Ny teknik ska leta efter liv på exoplaneter

Forskare har utvecklat en ny metod för att upptäcka syre i exoplaneters atmosfärer, något som kan accelerera sökandet efter liv. Till hjälp kommer man ha Nasas nya teleskop James Webb Space Telescope som har planerad uppsändning under 2021.
Ny teknik ska leta efter liv på exoplaneter
Nasa
James Webb Space Telescope
Publicerad
2020-01-10
Dela artikel:

En möjlig indikation på liv på exoplaneter är förekomsten av syre i planetens atmosfär. På jorden bildas syre när organismer som alger och cyanobakterier utnyttjar fotosyntesen för att konvertera solljus till kemisk energi. Liknande processer kan kanske anas på planeter där man hittar förekomst av syre i atmosfären.

Eftersom exoplaneter ligger så långt bort kan forskare inte leta efter tecken på liv genom att besöka dessa avlägsna himlakroppar. För att se vad som finns i exoplaneternas atmosfär måste de istället använda ett teleskop med väldigt avancerad teknik. Nasas James Webb Space Telescope är ett rymdteleskop likt Hubble som är planerad för uppsändning år 2021. Det kommer vara det mest kraftfulla rymdteleskopet som någonsin byggts.

UC Riverside hjälpte till att utveckla en ny teknik som kommer använda James Webb Space Telescope för att upptäcka de signaler som uppstår när syremolekyler kolliderar i atmosfären. Den signalen kan hjälpa forskare att skilja på levande och icke-levande planeter. När de syremolekylerna kolliderar blockerar de nämligen delar av det infraröda ljusspektrum som man ser genom teleskopet. Genom att granska mönstret i ljuset kan forskarna sedan fastställa kompositionen av exoplanetens atmosfär.

- Innan vårt arbete har syrenivåer likt jordens inte varit upptäckbara med Webb-teleskopet, säger Thomas Fauchez, huvudförfattare för studien. Den här syresignalen har varit känd i jordens atmosfär sedan tidigt 80-tal men har aldrig studerats inom forskningen kring exoplaneter.

Läs mer här. 

WebDewey-kategori
×

WebDewey är ett lexikaliskt beskrivande vokabulär, som klassificerar materialet på ett strukturerat sätt. Varje term har ett internationellt gångbart webdewey-nummer och ett svensk termnamn. Läs mer om svenska WebDewey hos Kungliga Biblioteket.

Rymdbloggen