Här görs syre av måndamm hero

Här görs syre av måndamm

På Esas tekniska center ESTEC i Noordwijk, Nederländerna, har man installerat en prototyp av en syrefabrik. Här ska man producera syre på ett väldigt speciellt sätt – av måndamm.
Här görs syre av måndamm
Beth Lomax
Syre och metall framställt av måndamm.
Publicerad
2020-01-22
Dela artikel:

Tack vare prover som tagits från månen har man kunnat fastställa att måndammet, regoliten, består till cirka 40% av syre. Men syret är kemiskt bundet som oxider i form av mineraler eller glas, vilket gör det otillgängligt för oss att använda. På ESTEC (European Space Research and Technology Centre) har man nu börjat undersöka hur syret skulle kunna tillgängliggöras för oss.

- Om det skulle vara möjligt att få syre från resurser som redan finns på månen är det ju väldigt användbart för framtida långtidsresor. Både för att andas och för den lokala produktionen av raketbränsle, säger Beth Lomax, som gör sin doktorsavhandling i ämnet.

Esa

Beth Lomax och Alexandre Meurisse gör syre av måndamm.

Framställningen av syret sker genom en metod som kallas smält saltelektrolys. I korthet placeras regoliten i en metallkorg tillsammans med smält kalciumklorid och tillsammans hettas de upp till 950 °C. Genom att sedan leda ström genom den gör att syret extraheras från regoliten.

Esa och Nasa är på väg tillbaka till månen med bemannade uppdrag redan 2024 som det ser ut nu. Den ultimata strävan med ESTEC:s projekt är att kunna designa en ”pilotfabrik” som kan fungera hållbart och producera syre på plats på månen.

Esa

En framtida månbas? 

Läs mer här. 

WebDewey-kategori
×

WebDewey är ett lexikaliskt beskrivande vokabulär, som klassificerar materialet på ett strukturerat sätt. Varje term har ett internationellt gångbart webdewey-nummer och ett svensk termnamn. Läs mer om svenska WebDewey hos Kungliga Biblioteket.

Rymdbloggen