Granbarkborrar jagas från rymden hero

Granbarkborrar jagas från rymden

Stora skogsområden förstörs varje år av granbarkborren. Enligt Skogsstyrelsens uppskattning förstördes 3–4 miljoner kubikmeter skog förra året. Sveaskog har, tillsammans med It-företaget Sogeti, utvecklat en lösning som ska kunna jaga granbarkborren från rymden.
Granbarkborrar jagas från rymden
Publicerad
2020-01-27
Dela artikel:

Granbarkborren är en skadeinsekt som angriper äldre granskog. Ett träd som blivit angripet av granbarkborrar får ofta bruna barr, tappar friska gröna barr och barken börjar lossna högt upp på stammen. Till slut dör trädet och det blir helt oanvändbart som virke. I takt med att somrarna i Sverige blir varmare och torrare så trivs granbarkborrar allt bättre här.

För att snabbare kunna hitta angripen skog har Sveaskog och Sogeti tagit fram en lösning där man använder sig av öppna data från Esas Sentinel-satelliter. Med hjälp av dem tar man fram detaljerade bilder över skogarna och identifierar sedan de angripna områdena med tidsserieanalyser med avancerade algoritmer för att pixeljustera och nivålägga varje bild lokalt. Tjänsten kan peka ut områden där skogen har angripits och varna för nya härdar. Det gör även att man snabbt kan hantera drabbad skog och minska spridningen av granbarkborrarna.

- Tjänsten är inte ännu driftsatt offentligt, så det är för tidigt att ta fram några konkreta resultat. Det stora är än så länge att spara tid och kostnader på att leta, säger Johan Ekenstedt, Sveaskog. Innan man tog hjälp av satellitdata bevakades riskområden med helikopter, drönare eller till fots.

När ett antal träd har angripits får de inte bli liggande i skogen för länge. Dels för att granbarkborrarna sprider sig lättare då och dels för att det angripna virket blir helt förstört efter ett tag. Om man tar hand om det snabbt kan man fortfarande använda det till timmer, sedan massaved, men är man för långsam är virket helt oanvändbart. Utifrån dagens virkespriser motsvarade virkesvärdet på den förstörda skogen år 2018 sex miljarder kronor.

Ett annat företag som jobbar med bekämpningen av granbarkborren från ovan är Metria. Tillsammans med Skogsstyrelsen har de tagit fram en riskindexkarta som ska hjälpa skogsägare att förebygga angrepp i tid. 

- AI i kombination med fjärranalys gör att vi kan skapa insikter om vår skog och natur på ett nytt sätt. Men det är först när allmänheten och i det här fallet skogsägarna kan ta del av kunskapen i sin vardag som tekniken verkligen kommer till nytta. Därför har det här projektet varit extra roligt med information som blir öppen för alla, säger Gustav Friberg, skoglig expert på Metria. 

Källa:
Johan Ekenstedt, Sveaskog.
Pressmeddelande av Sveaskog. 
Computer Sweden: ”Sveaskog stoppar parasiter med satelliter – och AI” 
AI hjälper skogsägare att bekämpa granbarkborren. 

WebDewey-kategori
×

WebDewey är ett lexikaliskt beskrivande vokabulär, som klassificerar materialet på ett strukturerat sätt. Varje term har ett internationellt gångbart webdewey-nummer och ett svensk termnamn. Läs mer om svenska WebDewey hos Kungliga Biblioteket.

Rymdbloggen