Galileo-satelliterna svarar på nödsamtal över hela världen hero

Galileo-satelliterna svarar på nödsamtal över hela världen

Satellitkonstellationen Galileo ger oss inte bara en global navigeringsservice utan bidrar även till att rädda mer än 2000 liv varje år. Satelliterna vidarebefordrar nödsamtal till katastrofhjälpspersonal och kan även skicka bekräftelse till människor i nöd att hjälp är på väg.
Galileo-satelliterna svarar på nödsamtal över hela världen
Esa
Publicerad
2020-01-31
Dela artikel:

Galileo är ett system för satellitnavigering, likt det amerikanska GPS-systemet, som utvecklas på uppdrag av Esa och EU. Systemet togs i bruk i december 2016, men är ännu inte fullt utbyggt.

I Galileo-satelliterna finns ett returlänksystem designat av Esa. Det gör att ett meddelande kan skickas till en människa i nöd att hens meddelande gått fram och att hjälp är på väg.

- Numera kan en människa som behöver hjälp få en bekräftelse, genom en indikation i deras nödsändare, att räddningstjänsten har informerats om larmet och deras geografiska position, förklarar Esas Igor Stojkovic, huvudforskare för Galileo. För någon i en nödsituation kan en sådan bekräftelse vara till stor hjälp.

Systemet som gör detta möjligt kallas Cospas-Sarsat och finns på flera lågt flygande satelliter. Galileo-tjänsten Search and Rescue är Europas bidrag till Cospas-Sarsat och har designats och utvecklats av Esa.

Läs mer om den viktiga lösningen här.

WebDewey-kategori
×

WebDewey är ett lexikaliskt beskrivande vokabulär, som klassificerar materialet på ett strukturerat sätt. Varje term har ett internationellt gångbart webdewey-nummer och ett svensk termnamn. Läs mer om svenska WebDewey hos Kungliga Biblioteket.

Rymdbloggen