Bränderna i Australien hero

Bränderna i Australien

Det har nog inte undgått någon att stora arealer i Australien brinner. Med hjälp av satelliter och Nasas verktyg "Worldview" kan vi se förloppet dag för dag.
Bränderna i Australien
NASA Worldview
Bränderna i sydöstra Australien syns tydligt från satelliter i omloppsbana runt jorden. Den röda fyrkanten ramar in området runt huvudstaden Canberra strax söder om Sydney. Bilden är från den 6 januari 2020.
Publicerad
2020-01-07
Dela artikel:

Att det brinner i Australien är inte ovanligt, det händer i princip årligen och området i sydöstra Australien kan liknas med Kalifornien och medelhavsområdet i sin benägenhet att brinna. I Dagens Nyheter går att läsa att de många eukalyptusträden, avsaknaden av vattendrag och att klimatet i regionen gör att bränder lätt uppstår och sprids. I år har det varit extremt men bränder i regionen är naturliga inslag. Anders Granström, universitetslektor vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel på Sveriges lantbruksuniversitet, säger till Dagens Nyheter att:

– Allvarliga bränder i den här delen av världen är inte ett nytt fenomen, även om det här är en extrem situation. Tittar man över längre period, 30–40 år, så har det varit extrema situationer nu och då.

För att få en bättre överblick över bränderna kan brandmännen, myndigheter och privatpersoner använda sig utav satellitdata. För Europa finns The European Forest Fire Information System (EFFIS) som ryms inom det europeiska jordobservationsprogrammet Copernicus. Internationellt kan man använda sig av Nasas Earth Observing System Data and Information System (EOSDIS) och applikationen Worldview.

Vi på Rymdstyrelsen har med hjälp av Worldview tagit fram ett par bildserier som visar på brändernas utveckling i sydöstra Australien från början av november 2019 till nu. Vill man ta fram sina egna bilder kan man göra det helt gratis.

Samtliga bilder är öppna data och är fria att användas med hänvisningen "Nasa Worldview". De röda punkterna i bilderna är aktiva brandhärdar. 

6 - 23 november år 2019

Här ser vi hur bränderna norr om Sydney eskalerar och sprids mellan den 6 november och den 23 november 2019. 

3 - 10 december 2019

Här ser vi samma område ett par dagar senare, den 3 till den 10 december 2019. Genom att titta på röken kan man se hur vindriktningen ändras. 

14 - 21 december 2019

Efter ett par dagar av moln kan vi här se hur bränderna fortsätter utvecklas i området mellan den 14 till den 21 december. Här går det tydligt att se hur vinden börjar blåsa inåt land, vilket skapar ett dis som sträcker sig många mil. 

21 december 2019 - 6 januari 2020

Över ett ganska molningt jul och nyår kan vi på de här bilderna se hur vissa bränder mattas av, främst norr om Sydney. 

Nya bränder söder om Sydney

Flyttar vi fokus till området söder om Sydney, ner mot Canberra, kan vi se hur nya bränder uppstår och hur röken till sist gör att det inte går att se ner till marken från satelliterna. 

Här ser vi området i Australiens sydöstra delar, kring Canberra söder om Sydney, från den 19 december 2019 till den 6 januari 2020. Det är här de senaste stora bränderna härjar. 

WebDewey-kategori
×

WebDewey är ett lexikaliskt beskrivande vokabulär, som klassificerar materialet på ett strukturerat sätt. Varje term har ett internationellt gångbart webdewey-nummer och ett svensk termnamn. Läs mer om svenska WebDewey hos Kungliga Biblioteket.

Rymdbloggen