Aktiva vulkaner på Venus hero

Aktiva vulkaner på Venus

Ny forskning med experiment utförda på jorden antyder att det finns flytande lava på Venus. Det betyder att det än idag kan finnas aktiva vulkaner på den heta planeten. Men svårigheterna att närmare utforska Venus är stora då extrem hetta råder där. En viktig pusselbit i den utforskningen kan dock finnas här i Sverige genom projektet Working on Venus.
Aktiva vulkaner på Venus
Nasa/JPL
Publicerad
2020-01-16
Dela artikel:

Redan på 90-talet kunde Nasas interplanetära rymdsond Magellan avslöja att vår grannplanet Venus är en värld fylld med vulkaner och omfattande lavaflöde. På 2000-talet kom nya data från Venus med hjälp av Esas Venus Express-farkost som hjälpte forskare att identifiera vad som var ny lava jämfört med äldre, stelnad lava.

I den nya forskningen, ledd av Dr. Justin Filiberto på Universities Space Research Association (USRA), har man återskapat Venus heta och kaotiska atmosfär i laboratorium för att undersöka hur mineralerna på Venus förändras med tiden. Resultaten har visat att lavan som når Venus yta direkt reagerar med atmosfären och inom veckor täcks av järnoxidmineralerna magnetit och hematit. Det kan i sin tur antyda att lavan som flyter på Venus är relativt ny, vilket skulle betyda att det finns aktiva vulkaner på Venus. Det skulle göra Venus till den enda planeten i solsystemet, förutom jorden, att ha aktiva vulkaner.

- Om Venus faktiskt har aktiva vulkaner idag skulle det vara en väldigt spännande plats att besöka för att bättre förstå planeten, säger Dr. Filiberto.

Men att besöka Venus är inte helt enkelt har det visat sig. Med dess extrema hetta, cirka 460 °C, krävs det elektronik som klarar av den. Flera försök har gjorts och flera har misslyckats då elektroniken lagt av efter ett par timmar. Professorn Carl-Mikael Zetterling på KTH i Stockholm jobbar med projektet Working on Venus och berättar mer om vad som krävs för att kunna landa på Venus.

- Det krävs ett kylsystem till elektroniken och mycket energi, vilket blir väldigt tungt, säger Carl-Mikael. Alternativt att man använder elektronik byggt i kiselkarbid som klarar av 460 °C. Det vi gjort i projektet Working on Venus är just att demonstrera all elektronik som behövs för en Venuslandare, inklusive sensorer, förstärkare, analog-till-digitalomvandlare, dator, minne, radiosändare och kraftsystem.

Att kunna landa på Venus och undersöka atmosfären och de seismiska aktiviteterna över tid är väldigt användbart för att förstå planeten bättre. Den typen av undersökning skulle kunna svara på frågan om det finns eller har funnits liv på Venus.

Läs mer här. 

WebDewey-kategori
×

WebDewey är ett lexikaliskt beskrivande vokabulär, som klassificerar materialet på ett strukturerat sätt. Varje term har ett internationellt gångbart webdewey-nummer och ett svensk termnamn. Läs mer om svenska WebDewey hos Kungliga Biblioteket.

Rymdbloggen