Plankton bevakas från rymden hero

Plankton bevakas från rymden

Fytoplankton, även kallade växtplankton eller planktonalger, spelar en avgörande roll i jordens havsbiologi och klimat. Därför är det viktigt att förstå de naturliga processerna som påverkar fytoplanktonens produktion och hur den förändras när planeten värms upp. En ny studie sätter fytoplanktonen i nytt ljus med hjälp av data från Esas Climate Change Initiative.
Plankton bevakas från rymden
Ocean Colour CCI, Plymouth Marine Laboratory/ESA
Publicerad
2020-05-14
Dela artikel:

Fytoplankton är mikroskopiska, flytande plantor i vatten och spelar en väldigt viktig roll i den globala koldioxidcykeln. Esa har nu gjort en tidsserie om den globala primärproduktionen i haven. Primärproduktion är en ekologisk term där levande organismer omvandlar oorganiska ämnen till organiska ämnen, genom fotosyntesen. Främst är det gröna växter, alger och bakterier som utför omvandlingen och dessa kallas primärproducenter. Små variationer i fytoplanktonets produktivitet kan påverka koldioxidkoncentrationen och därmed påverka havets biologiska mångfald och fisket.

Nu när havet värms upp av den ökande mängden växthusgaser i atmosfären måste fytoplanktonets produktivitet övervakas noga. Därför är data från satelliter grundläggande för att kunna ge oss en global syn på fytoplankton, deras roll och hur de påverkas av klimatförändringarna.

Copernicus Sentinel data (2019), processed by ESA, CC BY-SA 3.0 IGO

Algblomning utanför Gotland.

I en studie har forskare använt sig av satellitdata från Esas Ocean Colour Climate Change Initiative och studerat de mönster som finns i primärproduktionen mellan 1998-2018. Förändringarna varierar beroende på lokalisering, årstid och år.

- Alla vet att regnskogen och dess träd är viktiga – de är jordens lungor som tar upp koldioxid från atmosfären. Men haven och plankton förbises – de är minst lika viktiga som regnskogarna, säger studiens huvudförfattare Gemma Kulk.

Genom att observera primärproduktionen i havet över tid kan man ta fram vetenskapliga modeller och därmed bestämma effekten av klimatförändringarna.

Läs mer om studien här.

WebDewey-kategori
×

WebDewey är ett lexikaliskt beskrivande vokabulär, som klassificerar materialet på ett strukturerat sätt. Varje term har ett internationellt gångbart webdewey-nummer och ett svensk termnamn. Läs mer om svenska WebDewey hos Kungliga Biblioteket.

Rymdbloggen