Förbryllande radiosignaler från rymden hero

Förbryllande radiosignaler från rymden

Mystiska radiosignaler från Vintergatan har förbryllat astronomerna länge. Signalerna är så kallade radioblixtar som pågår i millisekunder och tycks komma från djupet av vår galax. Nu har man kanske hittat svaret på varifrån de kommer.
Förbryllande radiosignaler från rymden
NASA/Goddard Space Flight Center Conceptual Image Lab
Publicerad
2020-05-04
Dela artikel:

Det är inte första gången som astronomer har upptäckt radioblixtar som fångats upp i satellitdata. Man upptäckte dem för första gången för över ett decennium sedan, men än idag jobbar man för att ta reda på var ifrån de kommer.

Det finns flera teorier om deras härkomst. Bland annat att de kommer från specifika händelser, så som när två neutronstjärnor kolliderar eller när ett svart hål kollapsar. Ett svart hål kan dock bara kollapsa en gång, enligt forskarna, när nya signaler upptäcktes från samma håll borde källan alltså vara något annat.

En internationell grupp forskare har genom åren försökt lösa mysteriet med de radioblixtarna från yttre rymden. De senaste upptäckterna av radiosignalerna verkar kunna härledas till en aktiv magnetar, känd som SGR 1935+2154. En magnetar är en typ av neutronstjärna, alltså den kollapsade kärnan av en massiv stjärna och som har ett mycket aktivt magnetfält som roterar väldigt snabbt.

Teorierna om att radioblixtrarna kommer från magnetarer måste fortfarande valideras, men forskarna menar ändå att upptäckten är ett genombrott i forskningen. Frågan som fortfarande återstår är om magnetarer är källan till alla radioblixtar eller om signalerna kan ha olika ursprung.

Andrew Siemion, chef på Berkely SETI Research Center, har uttalat sig om att de nya resultaten är väldigt spännande och att ett av de största frågetecknen runt radioblixtar har varit just deras ursprung. Han menar på att om resultaten visar sig stämma, kan detta betyda att man har starka bevis för att de snabba radiosignalerna kommer från just magnetarer.

Läs mer om de spännande upptäckterna här.

WebDewey-kategori
×

WebDewey är ett lexikaliskt beskrivande vokabulär, som klassificerar materialet på ett strukturerat sätt. Varje term har ett internationellt gångbart webdewey-nummer och ett svensk termnamn. Läs mer om svenska WebDewey hos Kungliga Biblioteket.

Rymdbloggen