Förbipasserande asteroid tros ha orsakat massiv explosion hero

Förbipasserande asteroid tros ha orsakat massiv explosion

En kylig sommarmorgon för drygt hundra år sedan kunde en eldboll ses på himlen över norra Sibirien. Ögonvittnen beskriver synen som en pelare av blått sken som förflyttade sig över himlen och slutade i en enorm explosion. Explosionen ödelade skogsmark på ett område på över 2 000 kvadratkilometer.
Förbipasserande asteroid tros ha orsakat massiv explosion
Publicerad
2020-05-29
Dela artikel:

Den mystiska explosionen vid Tunguska i Sibirien ägde rum den 30 juni 1908. Eftersom Tunguska ligger väldigt avlägset och är sparsamt befolkad har det varit en utmaning att studera Tunguska-händelsen närmare. Det gör att det bara var ett fåtal ögon som bevittnade händelsen. Än idag vet man inte med säkerhet vad det var som orsakade explosionen.

Man började inte göra vetenskapliga undersökningar i området förrän på 1920-talet och det var först då man kartlade området. Man tror att explosionen kan ha orsakats av en asteroid som exploderat i atmosfären, då man inte har hittat någon krater i området. Utifrån skadan den orsakade har man uppskattat att asteroiden hade en diameter på cirka 70 meter.

Man har dock inte hittat några fragment av asteroiden på jorden, vilket man borde ha gjort. Därför har man även tittat på andra förklaringar till explosionen, så som en massiv naturgasläcka. Men en ny studie visar att det inte finns några fragment av asteroiden för att den aldrig släppte något från sig. Istället avvek den från jordens atmosfär och fortsatte ut i rymden igen.

Författarna till studien har liknat det vid the Great Daylight Fireball - en liknande händelse som skedde år 1972. Det var en meteor lika stor som en bil som studsade mot atmosfären och sågs från Utah och Wyoming i USA. Författarna tog fram modeller av ett flertal liknande scenarier och testade den mot potentiella rymdstenar av olika sammansättning, på 50-200 meter i diameter.

Den teorin de ansåg vara mest trovärdig är att Tunguska-händelsen orsakats av en asteroid av järn, cirka 200 meter stor. Om objektet bara snuddade vid atmosfären på 10 kilometer ovanför jorden kan den förblivit i stort sett oskadad och kunnat återvända till rymden. Därefter har den troligtvis tagit sig till en bana nära solen, där den kan kretsa än idag. Den snabba komprimeringen av luft kring asteroiden skulle då vara tillräcklig för att orsaka explosionen i Tunguska.

Tyvärr kan man inte bevisa att detta är den faktiska orsaken, det kommer man aldrig kunna göra med 100 % säkerhet.

WebDewey-kategori
×

WebDewey är ett lexikaliskt beskrivande vokabulär, som klassificerar materialet på ett strukturerat sätt. Varje term har ett internationellt gångbart webdewey-nummer och ett svensk termnamn. Läs mer om svenska WebDewey hos Kungliga Biblioteket.

Rymdbloggen