Aeolus data blir offentlig hero

Aeolus data blir offentlig

Aeolus är en forskningssatellit inom ESA:s jordobservationsprogram som mäter vindarna på jorden. Nu görs dess data tillgängligt för världens meteorologer och forskare i nära realtid. Detta öppnar upp för säkrare väderprognoser och fler satellitprojekt spås följa i Aeolus spår.
Aeolus data blir offentlig
ESA/VirES
Vinddata från Aeolus den 6 maj 2020.
Publicerad
2020-05-13
Dela artikel:

Aeolus skickades upp i augusti 2018 för att mäta vindar med en otestad ny laserteknik. Satelliten var avsedd för forskning och teknikdemonstration inom ett av ESA:s jordobservationsprogram, men tidigare i år kunde vi skriva att dess data planerades göras tillgänglig för skarpa väderprognoser. Detta har nu blivit verklighet efter att teamet bakom Aeolus kunnat förädla data från satelliten för distribution till världens alla meteorologer. Aeolus mäter vindarna på jorden från rymden, detta fyller en lucka i dagens observationssystem och målet är att förbättra våra väderprognoser.

Innan Aeolus saknades vindmätningar över exempelvis hav och tropikerna. Väder transporteras med vind, vilket gör vind till en av de grundläggande delarna i vårt vädersystem. Ett instrument likt det som finns på Aeolus har inte funnits i rymden tidigare. Satelliten använder sig av dopplereffekten vilket är ett fysikaliskt fenomen som innebär en förändring av frekvensen hos en ljus- eller ljudsignal. Den effekten finns i ljudsirenerna på ambulanser eller polisbilar som tycks minska i frekvens när de passerar dig. Aeolus använder sig av samma metod för att beräkna vinddata, men använder sig istället av ljus genom laser. Instrumenten skickar ut en stråle av ultraviolett ljus ner i atmosfären. Delar av ljuset studsar tillbaka och fångas upp av instrumentet som sedan läser av hur snabbt vindarna rör sig horisontellt i den nedre delen av atmosfären. Detta kan den göra globalt och nästan i realtid. Meteorologerna på marken kan ha data så snabbt som tre timmar efter mätningen i rymden. Aeolus gör ett varv runt jorden på 90 minuter.

Teamet på ESA har jobbat i nästan 20 års tid med att färdigställa Aeolus. Den svenska projektledaren på ESA, Anders Elfving, berättade innan uppsändningen 2018 att Aeolus är ett riktigt genombrott när det kommer till teknikutveckling. Det finns inga föregångare till satelliten och tekniken behövde i det närmaste forskas fram under tiden den byggdes. Att Aeolus data nu görs tillgänglig till forskare och meteorologer runt om i världen är därför inte något mindre än en riktig succé för projektet.

ESA skriver att Aeolus, som inte var tänkt som en operativ satellit utan som en teknikdemonstration och forskningssatellit, visat sitt värde med säkra data som nu kan användas för väderprognoser på en daglig basis. Detta banar väg för en eventuell framtida flott av operativa Doppler-vindlidarsatelliter i rymden för att ytterligare förbättra våra mätningar av jordens vädersystem.

WebDewey-kategori
×

WebDewey är ett lexikaliskt beskrivande vokabulär, som klassificerar materialet på ett strukturerat sätt. Varje term har ett internationellt gångbart webdewey-nummer och ett svensk termnamn. Läs mer om svenska WebDewey hos Kungliga Biblioteket.

Rymdbloggen