ESA:s största budget hittills bäddar för många spännande europeiska rymdprojekt hero

ESA:s största budget hittills bäddar för många spännande europeiska rymdprojekt

Det har varit bråda dagar för Sveriges rymdminister Matilda Ernkrans den senaste tiden. Under höstens- och novembers sista vecka hölls såväl ESA:s ministerrådsmöte i Sevillia 27-28/11 och möte om det europeiska rymdsamarbetet på EU nivå i Bryssel den 29/11. Många beslut har tagits som är mycket positiva för svensk- och europeisk rymdverksamhet.
ESA:s största budget hittills bäddar för många spännande europeiska rymdprojekt
ESA–K. Oldenburg
Publicerad
2019-12-04
Dela artikel:

Sverige finansierar, tillsammans med ESA:s 21 andra medlemsländer, alla de rymdprojekt som ESA genomför. Hur medlen sedan fördelas utgör kärnfrågan för ministerrådsmötet som hålls med två till tre års mellanrum. Mötet utgör därmed ett viktigt forum för Europas ministrar med ansvar för rymdverksamhet. På plats i år var Sveriges rymdminister Matilda Ernkrans tillsammans med representanter från Rymdstyrelsen, därbland generaldirektör Anna Rathsman. 

– Sveriges ökade rymdbudget gynnar svensk rymdforskning. Den stärker den svenska innovationsförmågan och genomförandet av den svenska rymdstrategin. Sveriges anmälningar till ESA-programmen ska främja både svensk rymdindustri och europeisk konkurrenskraft, säger Matilda Ernkrans i ett pressmeddelande från Utbildningsdepartementet.

Budgeten som beslutades är ESA:s hittills största och det innebär att man kan satsa på många spännande projekt. Utöver vidareutveckling av den internationella rymsstationen ISS kommer ESA i samarbete med NASA att utveckla och bygga den nya rymdstationen Gateway som ska ligga i omloppsbana runt månen. Gateway planeras att vara färdigställd år 2026. En stor robot-månlandare fick också stöd i budgeten. 

Ett viktigt mål för ESA är att säkra ett europeiskt oberoende tillträde till rymden vilket framgår av att de europeiska bärraketerna Arianne 6 och Vega C får stort ekonomiskt stöd. Där ingår också utvecklingen av det italiensk-ledda projektet Space Rider, en återanvändbar rymdfarkost som kan liknas med Sierra Nevada Corporations Dream Chaser och Boeings X-37B.

Ett svenskt framsteg att lyfta lite extra från årets möte är att den av Sverige initierade arktiska vädersatelliten, Arctic Weather Satellite (AWS), fick fullt stöd. Arctic Weather Satellite syftar till att förbättra väderprognoser, primärt över polarområdena och på högre latituder inklusive norra Sverige, men även globalt. Rymdstyrelsens projektförslag för Arctic Weather Satellite ligger i linje med den svenska arktisstrategin och blir ett viktigt komplement till andra vädersatelliter. Projektet fick stöd från samtliga nordiska länder men också Frankrike, Kanada, Luxemburg, Portugal, Schweiz, Spanien samt Tyskland och Österrike. Den totala budgeten för Arctic Weather Satellite är på drygt 40 miljoner Euro.

Under mötet i EU höll de europeiska rymdministrarna en debatt om hållbar tillväxt inom rymdverksamheten. Matilda Ernkrans tog då upp den nyligen beslutade arktiska vädersatelliten och säger i en artikel från Utbildningsdepartementet att:

- Mötet i dag var ett tillfälle att lyfta fram den viktiga roll som rymden spelar för utvecklingen av hållbarhet och klimatomställning. Det här är också ett område där Sverige ligger i forskningens framkant och har företag som utvecklar teknik och tjänster. Det gäller till exempel för den nya arktiska vädersatellit som den europeiska rymdorganisationen ESA nyligen beslutade om.

Läs mer om Space19+:

ESA - S. Corvaja

Anna Rathsman, generaldirektör för Rymdstyrelsen och Matilda Ernkrans, Sveriges rymdminister.

WebDewey-kategori
×

WebDewey är ett lexikaliskt beskrivande vokabulär, som klassificerar materialet på ett strukturerat sätt. Varje term har ett internationellt gångbart webdewey-nummer och ett svensk termnamn. Läs mer om svenska WebDewey hos Kungliga Biblioteket.

Rymdbloggen