Hero Image

Så rengörs prylar inför rymdresan

Radarantennen WISDOM rengörs inför sin resa till Mars under och uppdraget ExoMars. Bildkälla: ESA–A. Dowson.
Publicerad
2018-07-02
Dela artikel:

Innan ett föremål är redo att påbörja sin resa ut i rymden, för att exempelvis genomföra ett långt och viktigt uppdrag, ställs höga krav bland annat på extrem renlighet. Detta för att prylen ska hålla för de extrema påfrestningarna och för att förhindra att mikrober från jorden följer med på resan.

På bilden ovan ses rengöringen av radarantennen WISDOM, Watt Ice Subsurface Deposit Observation on Mars, som utformats för att leta efter vatten på Mars för Esas rymdmission ExoMars. Efter att antennen rengjorts tas prover och antennen steriliseras sedan med extremt torr och varm luft för att klara den nödvändiga 99,9% minskningen av bakterier för att klara av de höga renhetskraven för ExoMars 2020. För att kontrollera effektiviteten av den här rengöringsprocessen utsätts proverna för en liknande värmelock och sätts sedan på odling under 72 timmar. Detta för att analysera antalet sporer och bakterier som kan överleva.

Rengöringen av antennen WISDOM sker i ett laboratorium på Esas tekniska center i Nederländerna - en av de renaste platserna i Europa. All personal som går in i renrummet måste genomgå flera steg och skyddsåtgärder. Bland annat måste de klä på sig speciella skyddskläder, tätare och renare än en kirurgs, och passera en luftdusch där damm, smutspartiklar och föroreningar blåses bort.

Enligt internationella överenskommelser kring skyddandet av andra planeter är rymdorganisationerna juridiskt skyldiga att förhindra att markbundna mikrober liftar med till andra planeter och månar i vårt solsystem där det kan ha funnits tidigare eller nuvarande liv.

WebDewey-kategori
×

WebDewey är ett lexikaliskt beskrivande vokabulär, som klassificerar materialet på ett strukturerat sätt. Varje term har ett internationellt gångbart webdewey-nummer och ett svensk termnamn. Läs mer om svenska WebDewey hos Kungliga Biblioteket.

Rymdbloggen