Flygande AI-robot följer astronaut i rymden hero

Flygande AI-robot följer astronaut i rymden

Flygande AI-robot följer astronaut i rymden
Publicerad
2018-07-06
Dela artikel:

Idag inleds ett banbrytande uppdrag för en flygande robot med artificiell intelligens, speciellt programmerad att följa en tysk astronaut uppe på rymdstationen. AI-roboten är stor som en basketboll och heter CIMON, Crew Interactive MObile CompanioN, och kan liknas vid en flygande hjärna.

Cimon skickas upp från Cape Canaveral i Florida i dag klockan 11:42 svensk tid på en obemannad Dragon-kapsel från SpaceX. Med ombord finns också cirka 2 700 kilo utrustning.

Under två år har den tyska rymdstyrelsen DLR arbetat med att utveckla och träna Cinom. Den har bland annat blivit utbildat att känna igen astronauten Alexander Gerst röst och ansikte. När Gerst ropar på Cimon ska den känna igen hans röst, höra varifrån den kommer, orientera sig inne på rymdstationen och komma flygande till honom. Väl framme ska den hovra i ögonhöjd framför Gerst och genom en kamera identifiera om det är Gerst eller inte.

Cimon är främst en teknikdemonstration och ska bland annat använda en Rubiks kub och assistera vid ett medicinskt experiment där den ska användas som flygande kamera.

Alla rymdstationens sex besättningsmedlemmar ska kunna prata med Cimon, även om den har blivit lärd att arbeta bäst tillsammans med Alexander Gerst. Roboten är utformad för att assistera och guida Gerst genom olika vetenskapliga uppdrag och kunna visa video eller bilder om så behövs. Gerst ska också kunna ställa frågor och få svar av Cimon under arbetets gång.

Aktiveringen av Cimon kommer markera ett historiskt ögonblick då detta är den första roboten i sitt slag för att interagera med människor i rymden.

WebDewey-kategori
×

WebDewey är ett lexikaliskt beskrivande vokabulär, som klassificerar materialet på ett strukturerat sätt. Varje term har ett internationellt gångbart webdewey-nummer och ett svensk termnamn. Läs mer om svenska WebDewey hos Kungliga Biblioteket.

Rymdbloggen