Filter

Din sökning på gaia gav 53 resultat

Välj filter

WebDewey
Innehållstyper
Område
 • Ny upptäckt av vattenrika exoplaneter

  Upptäck rymden ⋅ 29 augusti 2018

  Ny forskning visar att en stor mängd av våra kända exoplaneter kan bestå av vatten. Det innebär att chanserna ökar för att dessa kan husera liv. En forskargrupp på Harvard University har visat att vatten sannolikt är en viktig del av stora exoplaneter. En analys baserat på cirka 4 000 kända exoplaneter uppskattar att omkring 1 400 av dem är vattenrika världar. Det kan innebära att de är planeter med en atmosfär av ånga, hav av flytande vatten eller en kärna av is. Detta är något som medför att chanserna för att det skulle kunna finnas liv på dessa planeter ökar. Analysen är gjord med data från Nasas rymdteleskop Kepler och Esas satellit Gaia och visar att många av de kända exoplaneterna kan innehålla så mycket som 50% vatten. Detta är mycket mer än jordens vattenhalt på 0,02% (i vikt).  -  Våra data tyder på att cirka 35% av alla kända exoplaneter som är större än jorden borde vara vattenrika, säger astronomen Li Zeng, som lett forskningsprojektet på Harvard.

 • Lisa

  Forskning ⋅ 15 mars 2019

  LISA är ett kommande rymdprojekt för att studera  gravitationsvågor.  Dessa märks som små krusningar i rymden och i rumtiden, skapade av den snabba rörelsen hos massiva och kompakta kroppar såsom svarta hål, neutronstjärnor eller vita dvärgstjärnor.  LISA kommer att utnyttja kraftigt laserljus för att med extrem noggrannhet mäta avstånden mellan tre olika rymdsonder som flyger i formation på miljoner kilometers avstånd från varandra.  Med en noggrannhet på atomnivå är det möjligt att mäta små förändringar i sondernas inbördes avstånd och därigenom detektera passerande gravitationsvågor.  Detta kommer att möjliggöra upptäckter och kartläggning av system med par av kompakta kroppar som kretsar kring varandra, att följa sammansmältningen av de mest massiva svarta hålen i Universum och därmed förstå hur galaxerna bildar och växer, samt att studera egenskaperna hos de mest extrema gravitationsfälten i Universum.  Det viktigaste svenska bidraget kommer att vara analysverktyg för att tolka data från LISA avseende samtidig detektering av flera olika källor för  gravitationsvågor.  Vi kommer att bygga på vår tidigare erfarenhet från rymdprojekt som Gaia och detta kommer att möjliggöra en noggrann karakterisering av olika källor för gravitationsvågor, såväl inom Vintergatan som längre bort.

 • Utlysning 2013-N

  Forskning ⋅ 04 juni 2019

  Nya möjligheter inom ESA-program (Gaia, Cheops)

  pdf (52 kB)
 • Utlysning 2017-S

  Forskning ⋅ 04 juni 2019

  Call 2017-S: Rymdstyrelsens åtaganden till internationella rymdprojekt

  pdf (57 kB)
 • Utlysning 2014-S

  Forskning ⋅ 04 juni 2019

  Svenska åtaganden för rymdprojekt

  pdf (32 kB)