Filter

Din sökning på gaia gav 53 resultat

Välj filter

WebDewey
Innehållstyper
Område
 • Galaktisk kollision fick Vintergatan att wobbla

  Upptäck rymden ⋅ 12 mars 2020

  Astronomer har länge anat att vår galax, Vintergatan, inte har en perfekt platt form. Att de yttre delarna svänger uppåt på ena sidan och nedåt på andra. Rymdteleskopet Gaia har redan kunnat bevisa...

 • Vår galax i din hand!

  Upptäck rymden ⋅ 18 september 2014

  Vi har tidigare skrivit på Rymdkanalen om ESA:s forskningssatellit  Gaia. Satelliten Gaia kommer att ge en tredimensionell bild av stjärnorna i vår egen galax, Vintergatan, och dessutom detaljerad information om hur stjärnorna rör sig bland miljarder andra stjärnor. Detta kommer att bli en mycket viktig grund för framtida astronomiforskning. Nu kan du följa uppdragets framsteg i din mobil med en ny app som skapats av forskare vid universitetet i Barcelona.  Appen är fylld med mycket fakta, bilder och interaktiva animationer om både vår galax och Gaia-projektet. Den är gratis och finns för  iOS men ännu inte för Android. Stjärnorna har aldrig varit närmare!

 • Vintergatan har inte vuxit fram som andra galaxer

  Upptäck rymden ⋅ 16 november 2018

  En ny upptäckt har gjorts med hjälp av rymdteleskopet Gaia – vår galax Vintergatan har inte vuxit fram som andra galaxer. Forskarna har hittat tecken som tyder på att Vintergatan är en sammanslagning av två galaxer, något som skett för tio miljarder år sedan. Forskare tror nu att vår galax smälte samman med en annan galax för omkring tio miljarder år sedan. Bevisen för denna teori har hela tiden funnits utspridda över himlen rakt framför våra ögon, men man behövde data från rymdteleskopet Gaia och dess extraordinära precision för att kunna förstå vad vi verkligen såg. Gaia har mätt stjärnornas position, rörelse och ljusstyrka med oöverträffad noggrannhet. Forskarna har studerat sju miljoner stjärnor – hos vilka 3D-positioner och hastighet är tillgängliga - och fann att cirka 30 000 av dem är del av en "udda samling" som rör sig genom Vintergatan. Dessa stjärnor fångade forskarnas intresse då de alla rör sig i avlånga banor i motsatt riktning till majoriteten av galaxens andra hundra miljarder stjärnor, inklusive solen. Upptäckten väckte misstankar om att dessa stjärnor kunde kopplas till Vintergatans skapelse. Forskarna hade tidigare använt datorsimuleringar för att studera vad som händer med stjärnor när två stora galaxer slås samman. När de sedan jämförde dem med datan från Gaia matchade de simulerade resultaten med de nya observationerna – och forskarnas teori visade sig stämma.

 • Plato kommer att ge en förbättrad förståelse för hur planeter bildas

  Upptäck rymden ⋅ 19 februari 2014

  Johan Köhler och Per Magnusson, Rymdstyrelsen,  rapporterar från mötet med Esas Science Programme Committee (SPC), som idag beslutade att välja exoplanetprojektet Plato som Esas tredje medelstora rymdforskningsprojekt inom programmet Cosmic Vision. De är de svenska delegaterna i kommittén, och röstade för Sveriges räkning vid valet. -Beslutet var enhälligt och följde på en lång och noggrann genomgång av urvalsprocessen, utvärderingen och de vetenskapliga möjligheterna med både Plato och dess medtävlare. Plato kommer bland annat att kunna hitta jord-sol-analoger, alltså jordliknande planeter kring solliknande stjärnor, på ungefär samma avstånd från varandra som jorden från solen. Inget annat rymdprojekt kan hitta sådana system, och de är mycket intressanta för jämförande planetforskning. Andra projekt (som tidigare Corot, Kepler och kommande Tess) finner främst jupiterliknande planeter, oftast på närmare avstånd från stjärnorna. Plato kommer att flyga i en mycket fördelaktig tid, då nya markbaserade spektrometrar kommer att finnas i drift för kompletterande mätningar, till exempel i samarbete med Europeiska sydobservatoriet (ESO). Samtidigt kan Plato mäta stjärnornas ålder, vilket är av direkt nytta för Platos egna utredningar men också är till stor hjälp för Gaia-projektet, som sändes upp strax före jul 2013. Gaia kartlägger Vintergatans stjärnor med läge och ljusstyrka, medan Plato kompletterar med storlek och ålder. Även synergier med nya högupplösande teleskop kan utnyttjas, t ex James Webb Space Telescope. Sammantaget kommer Plato att ge en avsevärt förbättrad förståelse för hur planeter bildas, och hur jord-sol-analoger passar in i en sådan ny bild. 

 • David Hobbs om sitt arbete med att lösa stjärnors astrometriska egenskaper

  Upptäck rymden ⋅ 08 oktober 2013

  I Lund består astrometrigruppen av två fast anställda, två doktorander och två masterstudenter. Jag är en av de fast anställda som arbetar med Lennart Lindegren, en av de personer som föreslog Gaia-projektet. Vi arbetar med Gaias primära kärnlösning för astrometri. Gaia tar inte bilder utan mäter istället stjärnpassager med 62 stycken avancerade digitala kameror medan satelliten roterar. Denna information måste sedan omvandlas till användbara vetenskapliga resultat - astrometriska egenskaper såsom positioner, avstånd och stjärnrörelser. Det handlar om att utveckla algoritmer och statistiska analysverktyg för en numerisk lösning som involverar minst hundra miljoner stjärnor. Vi tar alla  stjärnor med regelbundna rörelser, som anses vara enskilda stjärnor som inte ingår i dubbelstjärnor eller andra mer komplicerade system av stjärnor som skulle kunna skada den nummeriska kärnlösningen.   Vi löser sedan för dessa stjärnors astrometriska egenskaper. Denna kärnlösning bestämmer också satellitens rotation extremt noggrant och kalibrerar kamerorna, och gör det också möjligt att testa den allmäna relativitetsteorin. Kärnlösningen används sedan för att lösa för alla andra mer komplexa stjärnor i en sekundär lösning.   Detta är vår viktigaste uppgift i Lund, men vi är också intresserade av att använda de vetenskapliga resultaten. Jag är särskilt intresserad av Gaias grundläggande fysikaspekter. Som jag nämnde tidigare kan vi testa Einsteins allmänna relativitetsteori då ljuset från varje stjärna böjs av solens och planeternas gravitationsfält.   För närvarande arbetar jag tillsammans med en masterstudent med att utveckla en metod för att numeriskt lösa för objekt i yttre solsystemet som inte kan ses på grund av de stora avstånden till Jorden. Vi kan göra detta eftersom stora osynliga objekt böjer av stjärnljuset och vi kan använda denna effekt för att få fram massa och position för det osynliga objektet. Med den här tekniken kan det bli möjligt att upptäcka nya små planeter i Oorts moln av kometer i det yttre solsystemet, långt bortom solsystemets kända planeter. Projektet syftar till att ta reda på hur väl detta kan göras. /David  Detta är David Hobbs