Tjänster och verktyg

  • Satellitdataverktyget Swea

    28 mars 2018

    Alla får fritt använda satellitdata från satellitdataverktyget Swea. Målgrupperna är företag som vill leverera tjänster eller produkter som bygger på öppna satellitdata, myndigheter i deras dagliga...