Webbinarium Swedish Space Data Lab

Satellitdata kan användas för att ta sig an utmaningar på lokal, regional och global skala. Tillgång till datahantering och analysplattformar gör det möjligt för myndigheter att fatta välgrundade beslut och påskyndar utvecklingen av applikationer inom till exempel klimatanpassning, skogsbruk och jordbruk.
Jorden sett från rymden
NASA
Publicerad
2021-01-12
Dela artikel:

Webbinariet ger en internationell syn på Digital Earth Africa, Digital Earth Australia och ESA Φ-lab samt en översikt över Swedish Space Data Lab. Webbinarielänken kommer att skickas ut dagen före själva webbinaret.

Program

  • 9:00 - 9:10 Välkommen och introduktion
  • 9:10 - 10:00 Digital Earth Africa & Digital Earth Australia, Dr. Adam Lewis, Geoscience Australia
  • 10:00 - 10:40 Φ-lab - Påskynda framtiden för jordobservation, Europeiska rymdorganisationen (tbc)
  • 10:40 - 10:50 Paus
  • 10:50 - 11:20 Användningsfall från Swedish Space Data Lab (tbc)
  • 11:20 - 11:50 Svenska rymddatalaboratoriet
  • 11:50 - 12:00 Sammanfattning

Läs mer här