Nyheter

 • Nu startar Galileos första tjänster

  15 december 2016

  Galileo är EU:s globala satellitnavigeringssystem (GNSS) som skickar radiosignaler för positionering, navigering och tidsbestämning. Galileo påminner om det amerikanska GPS-systemet. När Galileo är...

 • Copernicus Sentinel – 1 är nu i full drift

  10 oktober 2014

  Efter en hel del besvär med att försätta satelliten i rätt bana, förklarades Sentinel-1 som helt operationell den 6 oktober. Esa fick göra hela åtta stycken undanmanövrar för att undvika kollision...

 • Sverige verkar för ökat utbyte av miljödata

  14 januari 2014

  Behovet av kontinuerliga och samordnade observationer om jordens miljötillstånd är stort. Sverige deltar tillsammans med ett stort antal nationer och internationella organisationer på GEOs toppmöte...

 • Landsat 8-bilder nu lätt tillgängliga

  20 december 2013

  Landsat 8 är en amerikansk naturresurssatellit med stor förmåga att avläsa och urskilja förändringar i vegetation och markanvändning. Data från Landsat är fritt tillgängligt för alla utan kostnad....

 • Rådsförordningen om Copernicus drift godkänd av Coreper

  20 december 2013

  EU:s ministerråd kunde idag, den 20 december, vid möte i Coreper godkänna det litauiska ordförandeskapets senaste kompromiss med Europaparlamentet. Några medlemsländer krävde och fick en deklaratio...