Hero Image
Esa
Rymdstyrelsen

Rymdstyrelsens styrelse

Leder myndighetens arbete

Myndighetens ledning ansvarar inför regeringen för verksamheten och skall se till att den bedrivs effektivt och enligt gällande rätt. Rymdstyrelsens styrelse utses av Sveriges regering.
Publicerad
2018-05-16
Uppdaterad
2019-10-22
Dela artikel:

Katarina Bjelke (ordf), universitetsdirektör, Karolinska Institutet
Anne Lidgard, direktör, Verket för innovationssystem
Anna Rathsman, generaldirektör, Rymdstyrelsen
Ella Carlsson Sjöberg
Gösta Lemne, strategichef, Ericsson
Gunnar Karlson, generalmajor
Pär Omling, professor,  Lunds universitet